KESK: “İş sözleşmesi değil, satış sözleşmesi yapılmıştır!”

KESK 29 temmuz 2013’te 2014-2015 toplu iş sözleşmesi taleplerini açıkladı. İçinde çalışma yaşamındaki olumsuzluklardan, maaşların erimesine, sosyal hak kayıplarından kadınların çalışma yaşamının düzenlenmesine kadar pek çok talep içeren sözleşme hükümetin MEMUR-SEN ile yaptığı erken görüşme nedeniyle tartışılamadı.

Hükümetin MEMUR-SEN’le yaptığı anlaşmadan sadece memurların çok az bir kesiminin yararlandığı maaş zammı ve 2015’e dair belirsizlikler çıkınca KESK, 5 ilden Ankara’ya yürüyüş düzenledi. 20 Ağustos’ta Ankara’ya varan ekip polisin tüm engelleme girişimlerine rağmen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önüne ulaşan KESK’liler burada basın açıklaması yaptı. KESK Genel Başkanı Lami Özgen tarafından okunan basın açıklamasında, “Bugüne kadar ortaya koyduğu mücadele ile milyonların taleplerini ve beklentilerini kararlılıkla savunan KESK; kamu emekçilerinin taleplerini ve iradelerini yok sayan, geleceğini ipotek altına almaya çalışanların oyununu bozmaya kararlıdır” denildi.

KESK’in hazırladığı toplu iş sözleşmesinin ilk dört maddesi şöyle;

1- Temel hak ve özgürlüklerin ve uluslararası sözleşmelerin gereği olarak; çalışma yaşamını ilgilendiren bütün konuların görüşüleceği, her sendikanın kendi üyeleri adına toplu sözleşme imzalayacağı ve anayasal hakkımız olan grevin teminat altına alınacağı bir yasal düzenleme hemen yapılmalıdır.

2- 2014 yılı için kamu emekçilerinin, geçmiş dönemlerden bu yana süren refah kayıpları telafi edilmeli, enflasyon ve cari dönemin ekonomik büyümesinden verilecek adil bir payla temel maaşı 2.340 TL’ye yükseltilmelidir.

3- Kamuda sözleşmeli, taşeron v.b. farklı statülerdeki güvencesiz çalışmaya son verilmeli, tüm çalışanlar iş güvencesine kavuşturulmalıdır.

4- Kamu ve özel sektör dahil tüm çalışanların ücretlerinin KESK-AR tarafından Temmuz 2013 tarihi itibariyle 1.101 TL olarak belirlenen açlık sınırına kadar olan kısmı vergiden muaf tutulmalı, üzerindeki miktar için vergi kesintisi yüzde 15 olarak sabitlenmelidir.

Yorumlar kapalıdır.