Türkiye’den Yunanistan’a, İDP’den OKDE’ye dayanışma mesajı

Aşağıda Mayıs ayında gerçekleşecek Avrupa Parlamentosu seçimlerine “Avrodan çıkış, Avrupa Birliği’nden kopuş” şiarıyla girecek olan OKDE’ye (Enternasyonalist Komünistlerin Örgütü) İDP Girişimi adına gönderilen dayanışma mesajını sizlerle paylaşıyoruz.

Grevler ve emek ayaklanmaları, gençlik ve halk isyanları Çin’den Güney Afrika’ya, Şili’den Yunanistan ve Mısır’a kadar tüm kıtaları dolaşıyor. Dünyada milyonlarca insan ayağa kalkmış ve emperyalizm ve burjuvazi tarafından krizin bedelini işçilere ve emekçi halklara ödetmek amacı ile uygulanan tasarruf planlarının zorlukları ile yüzleşiyor. Bizler, Yunanistan’da ve diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde devletlerin ağır kemer sıkma politikaları ve neoliberal politikalarıyla mücadele eden sizleri izliyor ve kapitalizmin küresel krizine ve hükümetlerin işçi ve halk düşmanı tutumlarına karşı mücadelede yanınızda olduğumuzu vurgulamak istiyoruz.

Avrupa’nın krizin merkezi haline geldiği 2009’dan bu yana Avrupa Birliği ve para birimi Avro kendi kendisinin bir krizin içinde olduğunu ispatladı. Krizle beraber, 2000’lerin başında en güçlü para birimi olarak gösterilen Avro ve Türkiye gibi ülkelere daima özendirilen Avrupa Birliği’nin, ülkeleri iflasa ve yıkım politikalarına götüren bir proje olduğu açığa çıkmıştır. Şimdiyse bu burjuva blokunun krizden kendi halkı ve işçi sınıfının haklarına saldırmaktan başka bir yolla çıkabilme umudu kalmamıştır.

Kriz Avrupa’nın tamamına yayılmış durumda ve şu anda Birlik üyesi ülkelerden Hollanda, İspanya, Çek, Yunanistan, İtalya, Kıbrıs, Macaristan, Portekiz, Finlandiya ve Lüksemburg bir ekonomik durgunluktan geçmekte. İşsizlik bir önceki yıla göre 1.8 milyon arttı ve 2013’te AB’de 26 milyon işsizin var olduğu hesaplanıyor. Özellikle Yunanistan şüphesiz birliğin en zayıf halkası olarak en kötü ekonomik rakamlarla ekonomik ve politik krize ev sahipliği yapmaktadır. Krizin faturasını ödemek istemeyen kitleler Yunanistan’da uzunca bir süredir sınıf mücadelesini yükselmektedirler.

Gelinen süreçte Mayıs ayında gerçekleşecek olan Avrupa Parlamentosu seçimlerine ise krizden çıkışın yolunu erteleyici çözümlere havale eden pek çok reformist yapının yanısıra OKDE gibi krizin sebebinin birliğin kendisi hale geldiğini ortaya koyan yapılar katılmaktadır. Bizler, tüm emekçi halkların ve ezilenlerin taleplerini haykırmak için bu seçimlere katılan ve temel şiarı “Avrodan kopuş, AB’den çıkış” olarak ortaya koyan OKDE’yi şimdiden tebrik ediyoruz ve seçimlerde başarılar diliyoruz.

Bu seçimler, kamuoyuna AB’nin sınıfsal yüzünü açık etmek ve Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Komisyonu gibi kurumları teşhir etmek için bir fırsattır. Bu sebeple, OKDE’yle mücadelelerin uluslararası birliği adına dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.

Troyka ve Memorandum projeleri çöpe! İşçilerin ve emekçilerin ortak mücadelesi için, Avrupa’da işçi demokrasisi için AB’den çıkış, Avro’dan kopuş!

Yorumlar kapalıdır.