Metal sektöründe grev süreci başlıyor

Metal iş kolunda grev süreci başladı. 100 bini aşkın işçi ve ailesini ilgilendiren 2014-2016 Dönemi Metal Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecinde, resmi arabulucu raporu DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’na ulaştı. Patronlarla uyuşmazlık tutanağı tutan sendika 60 günlük grev süresini başlattı.

6356 sayılı yasanın “Kanuni grev ve lokavt kararlarının alınması ve uygulamaya konulması” başlıklı 60. maddesine göre; “Grev kararının, uyuşmazlık tutanağının tebliği tarihinden itibaren 60 gün içinde alınabilir ve bu süre içerisinde 6 iş günü önceden karşı tarafa bildirilecek tarihte uygulamaya konulabilir. Bu süre içerisinde grev kararının alınmaması veya uygulanacağı tarihin karşı tarafa bildirilmemesi halinde toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi düşer.

Uyuşmazlığın tarafı olan işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren, grev kararının kendisine tebliğinden itibaren 60 gün içinde lokavt kararı alabilir ve bu süre içerisinde 6 iş günü önceden karşı tarafa bildirilecek tarihte uygulamaya koyabilir.”

(ETHA)

Yorumlar kapalıdır.