Köle değil hemşireyiz!

Ege Üniversite’si acil servisinde çalışan hemşireler 28 Ocak’ta başlattıkları eylemliliğin devamı olarak 4 Şubat Çarşamba günü saat 12.30’da acil servis önünde toplandılar. Buradan “Köle değil hemşireyiz! ” “Birleşe birleşe kazanacağız!” “Baskılar bizi yıldıramaz!” sloganlarıyla başhekimlik önüne yürüdüler. Burada sağlık çalışanları adına konuşan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) işyeri temsilcisi hemşire Erkan Batmaz, hastane yönetimine seslendi.

Batmaz, “Hemşire sayılarının artırılması, güvenli çalışma, döner sermayenin tüm çalışanlara en üst limitten verilmesi, özlük haklarının, ayrıcalıklı birim olarak kabul edilip yeniden düzenlenmesini istiyoruz ve acil serviste yatış bekleyen hastaların 24 saatten fazla beklemesini istemiyoruz. Köle gibi çalışma koşullarına bir son vermek için alanlardayız.” dedi. Basın açıklamasının ardından bir saatlik oturma eylemi yapan hemşireler, talepleri yerine getirilene kadar eylemliliklerini sürdürmekte kararlı olduklarını belirttiler.

Yorumlar kapalıdır.