“Taşeron, Güvencesiz, Esnek Çalışmaya Son!” etkinliği gerçekleştirildi

Son dönemlerde büyük bir ivme ile artış gösteren esnek, güvencesiz ve taşeron çalışma üzerine, İDP Girişimi tarafından ” Taşeron, Güvencesiz, Esnek Çalışmaya Son ! ” başlığıyla, 1 Şubat Pazar günü İDP Eyüp ilçe bürosunda bir panel gerçekleştirildi. Panel; MESS’in 3 yılı kapsayan sözleşme ve düşük zam dayatmasına karşı grev kararı alan fakat geçtiğimiz günlerde Bakanlar Kurulu tarafından ” milli güvenliği tehdit ettiği ” gerekçesiyle grevleri yasaklanan metal işçilerinin onurlu mücadelesinin selamlanması ile başladı. Ardından katılımcıların konuşmalarıyla devam etti.

Panelin ilk oturumu, akademisyen Kurtar Tanyılmaz’ın sözleriyle açıldı. Tanyılmaz, dünya ve ondan bağımsız olmayan Türkiye ekonomisinin her on yılda bir içerisine girdiği krizin nedenleri ve yeni bir krizin yaklaşmakta olduğunun göstergeleri üzerinde durdu. Özellikle bugün olduğu gibi, yaklaşmakta olan kriz sebebi ile sermaye devletlerinin esnek, güvencesiz ve taşeron çalışma koşullarını yaygınlaştırmaya yönelik attıkları adımları değerlendirdi. Kölece çalışma koşullarını, düşük ücretleri, özel istihdam bürolarını ve sendikasızlaştırılmayı barındıran taşeron sistemi, dünyadan çarpıcı örnekler ile işledi. Konuşmasını, uzlaşmacı ve bürokratik sendika yönetimleri lağvedilsin, asgari ücret iyileştirilsin, sendikalaşmaya yönelik yasal engeller kaldırılsın ve taşeron sisteme son verilsin talepleri ile noktaladı.

Tüm-Emek Sen temsilcisi Zafer Cengiz ise dünya ekonomisinin geniş bir çerçevesinin çizildiği konuşmayı, taşeron çalışma koşullarının yaygın olarak görüldüğü turizm sektöründen örneklerle derinleştirdi. Tüm-Emek Sen sendikasının kuruluşuna, mücadele deneyimlere, diğer sendikaların bürokratik yönetimlerine karşı tabanı arkalarına alarak vermiş oldukları kavgaya değindi. Dinleyicilerle, Dora Otel işçilerinin yürüttükleri kararlı mücadeleyi ve bugün gelinen noktayı paylaştı. Dora Otel işçileri ile dayanışma eylemlerinin, dayanışma platformunun işleyişi, uyandırdığı yankı, böylece diğer otel patronlarının attıkları geri adımlar ile ilgili bilgiler verdi. Turizm meslek liselerinde okuyan öğrencilerin stajlarda yaşadığı emek sömürüsüne, sıkça yaşanan taciz ve tecavüzlere karşı mücadele ettiklerinin; turizm sektöründe çalışan işçilerin sahip oldukları diğer dernekler ile iletişim içerisinde olduklarının ve mücadeleyi diğer illerle büyültmeye yönelik adımlar attıklarının üzerinde durdu.

Panel, Dev-İletişim İş Sendikası’nın Genel Sekreteri Sedat Durel’in, Türkiye’de sendikalaşma oranlarını paylaşmasıyla devam etti. Yasada yer alan iş kolu tanımı, iletişim ve çağrı merkezi çalışanlarının farklı iş kollarının kapsama alanında görülmesi ve bu sektördeki direniş deneyimi eksikliği sebebi ile yaşanılan örgütlenme sorunlarından bahsetti. Fakat tüm sorunlara rağmen, ağır koşullar altında çalışan çağrı merkezi çalışanları olarak, İletişim ve Çağrı Merkezi Çalışanları Derneği ile başlayan ve sendikalaşmaya evrilen mücadelelerinde bugün geldikleri noktayı dinleyicilere aktardı. Çalıştıkları çağrı merkezinde, hep birlikte sendikalaşmalarının ardından elde ettikleri kazanımları paylaşarak, kendi deneyimlerini aktardı. Konuşmasına, işçi sınıfı içerisinde sendikal örgütlülüğün nasıl ilerletilebileceği sorusuna cevap arayarak son veren Durel, farklı iş kollarındaki mücadelelerin ortaklaştırılmasının bu sorunun çözümünde büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

İnşaat-İş Genel Başkanı Mustafa Akyol, konuşmasına, inşaat sektörünün Türkiye ekonomisindeki yerine ve önemine değinerek başladı. Çalışma koşulları, barınma ve yemek sorunları, iş cinayetleri ve ücretlerde düşüklük sebebi ile sendikalaşmanın bu sektörde çok ciddi önem arz ettiğini belirten Akyol; çalışan işçilerin inşaat bittikten sonra dağılması sebebi ile örgütlenmenin kolay olmadığını dile getirdi. Eğitimin piyasalaşmasıyla mimarlık ve mühendislik fakültelerinde okuyan öğrencilerin de üniversiteden başlayarak sınıf bilincinden uzaklaşmalarından ve kendilerini işçi sınıfına ait görmemelerinden yakınan Akyol, bu doğrultuda mücadele etmek üzere İnşaat-İş’in üniversite komisyonunun kurulduğuna yönelik bilgiler verdi.

Panele katılan konuşmacıların sözlerini noktalamalarının ardından ufak bir ara verildi. Dinleyicilerin konuşmacılara yönelik sorularının cevaplandığı ve taşeron, esnek ve güvencesiz çalışma koşulları ile ilgili deneyimlerin aktarıldığı ikinci oturumun tamamlanmasıyla birlikte, panel sona erdi.

Yorumlar kapalıdır.