Koç Üniversitesi’nde eylem süreci devam ediyor

Koç Üniversitesi öğrencileri, asistanları, temizlik işçileri, öğretim üyeleri ve büro emekçileri tarafından 27 Mart 2015 tarihinde geniş katılımlı bir forum gerçekleştirilmiş ve karşılaşılan sorunların genel bir değerlendirilmesi yapılmıştı. Forumun sonunda ise 2 Nisan 2013 direnişinin yıldönümünde bir eylem yapma kararı alınmıştı. 2 Nisan 2015 tarihinde iki yüzü aşkın bir kitle ile sloganlar eşliğinde bir yürüyüş gerçekleştirilmiş, çeşitli talepler dile getirilmişti. Fakat taleplere yönelik olarak üniversite yönetiminin herhangi bir adım atmaması üzerine, üniversite bileşenleri bir imza kampanyası başlatmaya karar verdi. 1000’i aşkın işçinin, öğrencinin, akademisyenin ve asistanın altına imza attığı taleplerin, 13 Mayıs 2015 tarihinde düzenlenen bir eylem ile rektörlüğe teslim edilmesi kararlaştırıldı.

Koç Üniversiteliler Dayanışması’nın düzenlediği imza kampanyasında yer alan talepler şu şekildeydi;

-Sözleşmeleri yenilenmeyeceği kendilerine duyurulan tüm öğretim görevlilerinin sözleşmeleri var olan statüleri değiştirilmeksizin yenilensin.
-Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine sigortalı ve güvenceli çalışma hakkı verilsin.
-Okutmanların maaş dahil olmak üzere kazanılmış tüm hakları korunsun.
-Taşeron işçilerinin işten çıkarılmasına son verilsin. Daha fazla sayıda işçi istihdam edilsin. İşçilerin iş yükü ağırlaştırılmasın.

Öğrenciler, düzenledikleri eylemde, “Koç Üniversitesi Bileşenleri olarak taleplerimizdir” pankartını taşıdı. “Müşteri değil, öğrenciyiz”, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam”, “Taşerona hayır, bu kadro bizim”, sloganlarının öne çıktığı eylemin ardından taleplerin altının çizildiği basın açıklaması metni okundu. Açıklamanın ardından ise bir temizlik işçisi, öğrenci, akademisyen, asistan ve okutmandan oluşan 5 kişilik bir grup, toplanan imzaları üniversite rektörlüğüne teslim etti. Taleplerin yer aldığı pankart rektörlük kapısına asıldı. Bileşenler sürecin takipçisi olacaklarına vurgu yaparak eylemi sonlandırdı.

Yorumlar kapalıdır.