Esnek çalışma yasalaştı!

Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı ismiyle kamuoyuna duyurulan ve AKP’nin kadınlara “müjde” olarak pazarlamaya çalıştığı emek düşmanı politikalar son Torba Yasa ile birlikte Meclis’ten geçerek yasalaştı. Buna göre kadınlar doğum izni bittikten sonra bir süre daha part-time (yarı zamanlı) çalışabilecek. Bu süre ilk çocuk için 2 ay, ikincisinde 4 ay, üçüncü çocukta 6 ay olabilecek. Doğum iznine çıkan memurun ya da işçinin yerine “yedek işçi” kiralanabilecek.

Söz konusu yasayla birlikte kadınların daha esnek/yarı- zamanlı ve güvencesiz çalışmasının önü açılmış oluyor. Kadınlar açısından bu çalışma biçimi temel çalışma düzeni haline getiriliyor. Aynı zamanda yarı zamanlı çalışılan dönemlerde sigorta priminin eksik yatması, kadınların hem emeklilik hem de kıdem tazminatı haklarını olumsuz yönde etkiliyor.

Kadınların iş yaşamındaki ekonomik ve sosyal haklarının kısılması bir yana adı geçen yasa çocuğa ait bakım sorumluluğunu tamamen kadının üzerine yıkmakta. Çocuk bakımının yalnızca annelik izniyle kadın üzerinden tanımlanmasıyla birlikte esnek çalışarak bir yandan çocuk büyütme görevi de yine kadınlara ait olmakta. Bu yasada kreş uygulamasıyla ilgili hiçbir düzenleme yok. Daha fazla çocuk doğuran kadına daha fazla izin verilmesi de AKP’nin kadınları birer kuluçka makinesi olarak görmesinin, dilinden bir türlü düşmeyen “3 çocuk, 5 çocuk” politikasının sonucu olarak görünmeli.

Tüm bu yasalar ve paketler kadınların iradesinden bağımsız olarak sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda AKP tarafından torba yasalarla Meclis’ten geçiriledursun, kadınlar kendilerine dayatılan bu çalışma rejimini kabul etmiyor. Kadın Dayanışması olarak, biz kadınları kuluçka makinası olarak gören bu anlayışla da esnek ve güvencesiz çalışma dayatan politikalarla da bugüne kadar mücadele ettiğimiz gibi bundan sonra da mücadele etmeye devam edeceğiz. Tüm kadınları da bu kadın düşmanı politikalara karşı dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz.

Yorumlar kapalıdır.