İşçilerin Uluslararası Birliği – Dördüncü Enternasyonal’den kadınların 8 Mart açıklaması: Ataerkiye karşı ve antikapitalist bir 8 Mart için Uluslararası Kadın Grevi

40’tan fazla ülkede, binlerce kadın ve kuruluş, kadın hakları mücadelesini birleştirmek ve güçlendirmek için önemli bir fırsat olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ndeki dünyanın ilk kadın grevi için hazırlanıyor.

Birkaç hafta önce, ABD’de, binlerce kadın, Donald Trump’ın yeni hükümetinin biçimlendiği kadın düşmanı, ırkçı ve kapitalist politikaya karşı sokaklara çıktı. Bu hareket, son yıllarda dünya üzerinde gerçekleşen önemli eylemliklerle bir arada oldu: Arjantin’in kadın katillerine karşı “Bir kişi daha eksilmeyeceğiz” hareketi, Türkiye’de cinsel istismar yasa önerisine karşı gösteriler ve kadınların önergeyi geri çektirmesi; Meksika’da, “Yaşamak istiyoruz.”şiarıyla, Brezilya ve Hindistan’da tecavüze karşı yapılan gösteriler; Şili, İtalya ve Polonya’da kadınların kürtaj hakkı için verdiği mücadele; Fransa’da “eşit işe eşit ücret” direnişi, Rusya’da kadınların mücadelesi, İspanya’da kadına yönelik şiddete karşı ve İtalya ve Polonya’da kürtaj hakkını elde edebilmek için protestolar gerçekleşti.

Bu nedenledir ki; bugün, bizi artan sefalet ve uyum yasalarıyla zorlayan kapitalist krizle mücadelede, kadın hareketi, alanlardaki kadınların gücünü sağlayan çok önemli bir araçtır.

Bu ilk kadın grevi, yalnızca kadınları ev işlerine mahkum eden ve şiddetle terbiye eden ataerkil sistemin baskısına karşı değil, aynı zamanda işçi ve emekçi olan biz kadınların aşırı sömürüsüne dayanan, en esnek ve en ucuza çalıştıran koşullara da karşı gerçekleşecek. Biz kadınlar, çoğunlukla işçiyiz ve ezilen halimiz nedeniyle aşırı sömürülmüş durumdayız. İşçilerin en düşük ücretle ve esnek çalışan kesimini kadınlar oluşturuyor. Sonuç olarak, grev ayrıca dünya üzerindeki tüm kapitalist rejimlerle mücadele etmeye hizmet etmelidir ki, krizin bedelini ödeyen biz olmayalım.

Bu 8 Mart, Angela Merkel’in, Hillary Clinton’ın, Dilma Rousseff’in veya Michelle Bachelet’in günü olamaz. Onlar kadınların çoğunluğuna karşı yöneten veya yönetilen işkadınları. Bu yıl 8 Mart tam tersine 1908’de New York’ta tekstil işçisi kadınların tarihi mücadelesinin devamı için biz emekçi kadınların 8 Mart’ı olacak. Hatta 1917’de Rus Devrimin’in bir parçası olmuş Rus kadınlarının grevinin bir devamı olacak. 8 Mart Uluslararası Kadın Grevi, kadınların haklarının gaspına suç ortağı olan; yasal kürtaja, cinsel ayrımcılığa karşı verilecek cinsel eğitimlere karşı çıkan, pedofiliye çocuk istismarına göz yuman Vatikan’ı teşhir ediyoruz.

Ayrıca, Beşar Esad soykırımıyla şehit edilen insanlara ve Suriyeli sığınmacılara; emperyalist savaşlar ve açlıktan kaçan tüm kadınlara destek amacıyla, dünya üzerinde büyük bir grev ve gösteri yapmak istiyoruz. 8 Mart’ı, en kötü işleri yapan göçmen işçilerin, ücret artışı için ve işe ayrımcılık ile tacize karşı mücadele eden tüm işçilerin sesi olmak için istiyoruz. 8 Mart’ı, kadın ticareti, kadın cinayetleri ve kürtaj yasağına karşı mücadele eden herkes için istiyoruz.

Bu nedenledir ki, biz, Uluslararası İşçiler Birliği – Dördüncü Enternasyonal olarak, baskıcı rejimlerden bağımsız olarak, anti-kapitalist ve anti-ataerkil mücadelenin önemli bir gününe dikkat çekmek için bir arada olmaya çağırıyoruz.

Kadınlar krizin faturasını ödemeyecek! Sorumlu Hükümetlerdir!

Tüm dünya çapında kemer sıkma politikalarına son!

Trump’ın kadın düşmanı ayrımcı baskıcı yasaları geri çekilsin!

Eşit işe eşit ücret !

Devlet ve kilise birbirinden ayrılsın!

Kadın cinayetlerine son! Kadına yönelik şiddete seks köleliğine son! Bir kadın daha eksilmesin!

Hepimiz yaşamak istiyoruz!

Yasal, güvenli, ücretsiz kürtaj hakkı için!

Yaşasın Uluslararası Kadın Günü! Yaşasın küresel mücadelemiz!

Uluslararası İşçilerin Birliği –  Dördüncü Enternasyonal (UIT-CI)

Yorumlar kapalıdır.