Devrimcilerin birliği ilerliyor

6 ile 9 Temmuz tarihleri arasında Buenos Aires’te, İşçilerin Uluslararası Birliği – Dördüncü Enternasyonal (UIT-CI)’in 6. Kongresi gerçekleşti. Sosyalist bir çıkış için mücadele eden partilerin inşası temelinde devrimcilerin yeniden örgütlenmesinin bir kutbu olarak UIT-CI büyümeye devam ediyor.

UIT-CI’nin en yüksek örgütsel ve tartışma organı olan Kongre Brezilya, Venezuela, Türkiye, İspanya, Bolivya, Fransa, Peru, Şili, Meksika, Panama, Almanya, Norveç, Birleşik Krallık ve Arjantin’den delegeleri bir araya getirdi. Ayrıca, Dominik Cumhuriyeti, Nikaragua, ABD ve Avustralya’dan örgütlerin veya militanların selamlama mesajları Kongreye iletildi.

Kongrenin onursal başkanlığı yüzüncü yıldönümünden geçtiğimiz Rus Devrimine, akımımızın kurucusu Nahuel Moreno’ya ve baskıya ve kemer sıkma politikalarına karşı mücadele eden Venezuela emekçi halkına adandı. Aynı zamanda Esad’ın katliamcı diktatörlüğüne karşı kahramanca ayaklanmış Suriye halkı da saygıyla anıldı.
Kongrede uluslararası gündemin temel konuları ele alındı. ABD’de gerici, ırkçı ve kadın düşmanı zengin işadamı Donald Trump’ın iktidara yükselişi ve emperyalizmin dünya halklarına karşı yeni bir saldırının hayata geçirilmesine önderlik etme çabası; ücretli emek üzerindeki sömürü oranlarını artırmak için hükümetlerin uyguladığı kemer sıkma politikaları ve karşı reform planlarına karşı halkların direnişi bu konuların başında yer alıyordu.

Aynı zamanda dünya ölçeğinde kadın mücadelelerin yükselişi incelendi. Sınıfçı bir yönelime sahip güçlü bir feminist akımın inşası için bu mücadelelere müdahale büyük önem taşımakta.

Kapitalizmin çevre üzerinde yarattığı ağır tahribat tartışıldı ve iklim felaketini engellemek için demokratik planlamaya dayalı bir sosyalist ekonomiye doğru ilerlemenin hayati önemi vurgulandı.

Kongre sürerken 8 Temmuz’da, Rus Devrimi’nin 100. Yılı çerçevesinde, Buenos Aires Üniversitesi (UBA) Sosyal Bilimler Fakültesi salonunda bir kamusal etkinlik gerçekleştirildi. Bu yıldönümü, Arjantinli devrimci Ernesto Che Guevara’nın katledilişinin 50. yılıyla birlikte, devrimci bir enternasyonalizmin ilerletilmesi ihtiyacına ilişkin güncel tartışmalara katılma fırsatı sunmakta.

Küresel ölçekteki mücadeleler dalgasına belirleyici biçimde müdahale etme kapasitesine sahip partiler inşa etmek şeklindeki zorlu görevi hayata geçirebilmek için, tek tek ülkelerdeki ve dünyadaki devrimcileri birleştirme çabalarını birbirine eklemleyebilmek oldukça önemli. UIT-CI’nin inşasını bu temel görevi gerçekleştirme yönündeki çabanın, sosyalizm için mücadeledeki uluslararası birliğin bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Dördüncü Enternasyonal’in yeniden inşası yolunda, gerçekleştirilmeyi bekleyen bu hedefe dönük bir katkı olarak görüyoruz.

Latin Amerika’da sözde ilerici hükümetlerin çöküşü, Lula’nın, Evo Morales’in, Kirchner’in, Ortega ve Chavez-Maduro’nun reformist sınırlılıklarını soldan aşabilmek için devrimci sosyalist örgütlerin inşasının gerekliliğini bir kez daha göstermiş oldu. Bu hükümetler iktidarlarının ilk yıllarında büyük beklentiler yarattılar fakat zaman içinde halklarına karşı ağır kemer sıkma politikaları uygulama noktasına geldiler. Aynı zamanda, Macri, Temer veya Capriles’in temsil ettiği burjuva sahte alternatiflerle politik çatışmalara girdiler. Fas ve Tunus’ta olduğu gibi Kuzey Afrika’da halk mücadelelerin devamlılığı; Brezilya ve Yunanistan’daki genel grevler; Türkiye’de Erdoğan’a karşı gerçekleşen büyük seferberlikler; Hamburg’da G-20 zirvesine karşı gerçekleşen gösteriler, tüm dünyada kadın cinayetlerine karşı yapılan kitlesel eylemler, bütün bu seferberliklerin ortaya koyduğu bir gerçeklik var: Gençlik, emekçi ve kadın hareketlerinde devasa bir güç var ve bu durum, zaferler ve kalıcı değişimler sağlayabilmek için stratejik bir perspektife duyulan acil ihtiyacı gösteriyor.

Bu çerçevede, UIT-CI’nin 6. Kongresi çeşitli kampanyalar yürütme kararı aldı. Bunlar arasında en önemlileri şu başlıklardan oluşuyor: Trump ve emperyalizme karşı seferberliklerin ilerletilmesi ve büyütülmesi; dış borçların ödenmesine, kemer sıkma ve sosyal kesinti planlarına karşı mücadele; Siyonist sömürgeciliğe karşı Filistin halkıyla dayanışma ve mültecilerin desteklenmesi; ırkçılığa karşı mücadele, gösteri hakkının bir suç unsuru haline getirilmesine ve Erdoğan’ın ve Maduro’nun baskı rejimlerine karşı mücadele; 28 Eylül kürtaj hakkı için küresel mücadele gününe katılmak ve bu eylemleri büyütmek; emperyalizm ve kapitalist hükümetler tarafından çevrenin katledilmesine karşı verilen mücadeleleri desteklemek.

Yorumlar kapalıdır.