Katalan halkının kendi kaderini tayin hakkı için uluslararası dayanışma 

Katalan halkı bağımsızlık talebini bir süredir kitlesel biçimde ortaya koymakta. Son olarak bir milyon kişi Katalan Ulusal Günü olan 11 Eylül’de ülkenin bağımsızlığını ve bir cumhuriyetin kuruluşunu desteklemek için seferber oldu. Katalan halkının kendisinin bağımsızlık isteyip istemediğine karar vermesi için Katalonya Parlamentosu bağımsızlık referandumu çağrısını onayladı. Katalan hükümeti referandum tarihi için 1 Ekimi belirledi.

Bağımsızlığı destekleyen muazzam seferberlik, halkoylamasını bütün araçlarıyla engellemeye çalışan monarşik rejime açık bir cevap niteliği taşıyor. İspanyol hükümeti Başbakanı Mariano Rajoy (Halk Partisi), İspanya Sosyalist İşçi Partisi (PSOE)’nin, Vatandaşlar Partisi’nin, Anayasa Mahkemesi’nin ve İspanyol monarşisinin desteğini arkasına alarak referanduma hoşgörüyle yaklaşmayacaklarına dair uyarıda bulundu ve referandumu engellemek için bir dizi baskıcı önlem alacaklarını ilan etti. Bu önlemler arasında tutuklamalar, polis operasyonları, referanduma ilişkin materyallere el koyma, politik eylemlerin yasaklanması, Katalonya’nın kurumlarına müdahale veya bu kurumlara kayyum atanması, Katalan parlamentosunun başlıca yetkili kişilerinin (bunların arasında Katalan parlamentosu başkanı Carme Forcadell de bulunuyor) ve Katalan hükümetinin görevden alınması ve tutuklanması tehdidi; referandumun gerçekleştirilmesine destek veren kurumlara veya kişilere ilişkin soruşturma başlatılması yer alıyor. Bu önlemlerin bir kısmı halihazırda gerçekleştirilmiş durumda. Dahası referandumu destekleyen 750 Katalan belediye başkanı tutuklanmakla tehdit ediliyor. Hükümetin bütün bu girişimlerini kınıyor ve reddediyoruz.

Ezilen halkların ve ulusların (İskoçya, Kürdistan, Bask Ülkesi veya Katalonya) kendi kaderlerini tayin hakkını ve karar verdikleri takdirde bağımsızlık elde etmelerini destekliyoruz. Katalonya’da bir cumhuriyetin kurulması, Francoculuğun sonunda dayatılan anakronik monarşik rejime son vermek için diğer halklar ve uluslar için yol açıcı olacaktır. Bu demokratik mücadele çok daha temel bir mücadelenin bir parçasıdır: Emekçilerin ve diğer yoksul halk kesimlerinin hizmetinde bir ekonomik planın uygulanması, emekçi halkın acil ihtiyaçlarının karşılanması için dış borç ödemesinin durdurulması ve bankerlerin ve çokuluslu şirketlerin hizmetindeki İspanyol devletinden ve Avrupa Birliği’nden kopuşun sağlanması. Bu nedenle devrimci sosyalistler olarak bu cumhuriyetin, Sosyalist Cumhuriyetler Federasyonu doğrultusunda ilerleyen bir emekçiler cumhuriyeti olması için mücadele edeceğiz.

Bu yolda öncelikle 1 Ekim’de referandumun rejimin ve monarşinin yasal engellemelerine veya baskılarına maruz kalmaksızın, bağımsızlığa ilişkin olarak Katalan halkının özgürce karar verebilmesi için gerçekleşebilmesini savunuyoruz.

İşçilerin Uluslararası Birliği – Dördüncü Enternasyonal (UIT-CI) olarak dünya halklarına Katalan halkının kendi geleceğini ve İspanyol devletiyle kurmak istediği ilişkiyi özgürce belirleyebilme hakkı için verdiği mücadeleyle dayanışmaya çağırıyoruz.

1 Ekim referandumunda Katalan halkının kendi kaderini tayin hakkının özgürce belirlenmesine karşı alınan baskıcı önlemlerin ve hukuki yaptırımların derhal durdurulmasını talep ediyoruz.

Sendikalara, öğrenci örgütlerine, siyasi partilere, insan hakları örgütlerine, sol harekete ve antiemperyalist oluşumlara Katalan halkının desteklenmesi için özellikle İspanyol devletinin büyükelçilikleri veya konsoloslukleri önünde birleşik eylemlerin örgütlenmesi ve koordine edilmesi çağrısında bulunuyoruz.

İşçilerin Uluslararası Birliği – Dördüncü Enternasyonal (UIT-CI)

20 Eylül 2017

Yorumlar kapalıdır.