Müfredat değişti, niteliksizlik aynı!

 

13 Ocak Cuma günü, gelecek yıldan itibaren ilk ve ortaöğretimde uygulanması planlanan yeni müfredat taslağı kamuoyuna açıklandı. Müfredat taslağı anayasa ve başkanlık tartışmaları nedeniyle gündemi yeteri kadar meşgul edememiş olsa da konu önemli. Zira iki konunun birbirleri ile olan bağları inkâr edilemez. Kendi itaatkâr ve dindar neslini yaratmak isteyen hükümet müfredatı kendi amaçları doğrultusunda değiştirmeye çalışmakta.

2002’den 2017’ye kadar geçen 15 yıl içerisinde 6 Milli Eğitim Bakanı atamış olan hükümet bu konuda bir hayli kararsız ve beceriksiz olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bu kararsız ve beceriksizliğin faturası ise yine biz öğrencilere kesiliyor. 5+3+4 sisteminin 4+4+4 olarak değiştirilmesinin ortaokul kavramını geri getirmesi ve kapatılan imam hatip ortaokullarının da böylece geri açılması hükümetin istediği sorgulamayan, düşünmeyen sadece biat eden insan tipinin ortaokul sıralarından çıkmasını sağlayarak istenilen rejim değişikliği sürecini hızlandırmaya yönelik. Zira geçtiğimiz haftalarda bir imam hatip öğrencisinin kendisine sorulan bir soruya verdiği cevap da bu okulların öğrenciler üzerinde ki etkisini ortaya koyuyor. Bir muhabirin kendisine “İleride ne olacaksın?” sorusuna “Cumhurbaşkanı olup idamı geri getireceğim” cevabını veren lise öğrencisinin yetiştirilmek istenen yeni neslin iyi bir örneği. Öğrencinin verdiği bu cevap “kindar ve dindar nesil” kavramının ne kadar doğru olduğunu göstermekte.

Son yapılan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) testinde Türkiye’nin 72 ülke arasından 50. sırada yer alması da “kindar ve dindar nesil” kavramının “vasıfsız nesil” kavramını da kucakladığını gösteriyor. PISA’daki sonucun ardından Milli Eğitim Bakanının yaptığı açıklama ise komik ve trajik: “Fen lisesi öğrencilerinin aldığı puan 534’tür. Yani sadece fen lisesi öğrencileri katılsaydı ilk 3 derecede olurduk.” İmam Hatiplerin PISA’da en düşük puan alan okullar olduklarını hatırlatmak yerinde olacaktır. Müfredat değişikliğinin nedeni hükümet tarafından PISA testi sonuçlarının geçtiğimiz seneye göre daha düşük çıkması olarak gösterilmekte. Hükümetin buna çözümü ise ders kitaplarından ve ders içeriğinden evrim teorisini kaldırmak, yerine pek çok dersin ‘değerler’ başlığı altına cihat kavramını eklemek oldu. Yeni müfredata göre 8. sınıfta “Allah’a kulluk ve ibadet” ünitesi başlığı altında “Allah yolunda mücadele: Cihat” konusu başlı başına işlenecek.

Hükümet veya Milli Eğitim Bakanlığı, yaptığı müfredat değişikliğinin amacının PISA testi sonuçlarını yükseltmek olduğunda samimi ise PISA testindeki soruları bir daha okumaları gerekmekte. Fakat artık bu bahaneler kimseye inandırıcı gelmekte. Hükümet her şeyden önce eğitim sorunu ile ilgili çözüm üretebilecek yeteneğe ve iradeye sahip değil. Bugüne kadar eğitim alanı hükümeti yalnızca para kazandırdığı ölçüde ilgilendirdi. İşçi sınıfının yıllarca mücadele ederek bir kısım ilerleme kaydettiği nitelikli ve parasız eğitim hakkı seksenlerde önü açılan neoliberal politikalar tarafından giderek geriletilmekte. Bu hakkın son kırıntıları AKP hükümeti ile birlikte işçi çocuklarından alınmış durumda. Türkiye’de bugün yüksek ücretler vermeden ortalama bir eğitim almak imkânsız hale gelmiş durumda.

Sermayenin iştahını kabartan eğitim sektörünün hükümet için ikili bir rolü var. Burjuvazinin sermaye birikimi sorununu aşmak adına özelleştirilmelerin yapılması ve eğitim kurumlarının kâr amacı güden şirketlere döndürülmesinin yanında hükümet de eğitim üzerindekini tekelini kullanarak yeni yetişen nesillerin niteliklerini belirlemekte.

Daha önce de söylediğimiz gibi bu müfredat Milli Eğitim Bakanlığı’nın beceriksizliği ile itaatkâr ve dindar nesil yetiştirme hevesinin bir birleşimi. Bu müfredat değişikliği ‘Cumhurbaşkanı olup idamı getirmek’ isteyen nice çocuk yetiştirecek. Bu müfredat Türkiye’nin PISA testi sonuçlarını geriye götürecek. Türkiye halkları arasında kin ve nefret tohumları ekmeyi amaçlayan bu müfredat kabul edilemez. Başta eğitim alanındaki bütün sendikalar olmak üzere her tür öğrenci, veli ve öğretmen örgütü bu müfredata karşı çıkmalıdır.

Yorumlar kapalıdır.