DİSK genişletilmiş Başkanlar Kurulu kararları

 

    1. Tüm taşeron işçiler için “Ayrımsız, kayıtsız, şartsız kadro” talebini bir kez daha hatırlatır ve başta taşeron çalıştırma ve özel istihdam büroları aracılığıyla işçi kiralama olmak üzere tüm güvencesiz çalıştırma biçimlerinin yasaklanması için mücadeleye devam edileceğini ilan eder.

  1. Çokuluslu şeker tekellerinin çıkarları doğrultusunda işçileri, şeker pancarı üreticilerini ve halk sağlığını olumsuz etkileyecek bu özelleştirme girişimine karşı mücadeleyi ve dayanışmayı, ülkemizi ve işçilerin haklarını savunmanın ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü ilan eder.
  2. Yıllarca bu ülke için emek verip, sigortalılık süresini dolduran ancak yaş şartı nedeniyle emekli olamayan yüzbinlerin emeklilik hakkı için verdikleri mücadeleye desteğini ilan eder.
  3. OHAL’siz, savaşsız, adil ve eşit seçimler doğrultusundaki tüm çabaları destekler.
  4. İşçi sınıfın haklarını koruyabilmesi/geliştirebilmesi için, ülkemizin bugünü ve yarınları için “acil demokrasi” ihtiyacını göz önüne alan DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu;

* 1 Mayıs’a giden sürecin “emeğin demokrasi seferberliği”ne dönüştürülmesine,

* 1 Mayıs 2018 Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nün, başta İstanbul olmak üzere, ülkenin dört bir yanında yaygın ve kitlesel biçimde, emeğin büyük demokrasi buluşmaları olarak örgütlenmesine,

* Bu süreci en geniş emek ve demokrasi güçleriyle beraber yürütmeye karar vermiştir.

Yorumlar kapalıdır.