Venezuela: Guaidó’nun emperyalist bir askeri müdahaleyi destekleyen açıklamasını reddediyoruz

İşçilerin Uluslararası Birliği – Dördüncü Enternasyonal (İUB-DE)’in Venezuela seksiyonu Özgürlük ve Sosyalizm Partisi’nin, Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaidó’nun emperyalist askeri müdahale çağrısına ilişkin açıklaması.

Kendisini Venezuela’nın “geçici devlet başkanı” olarak ilan eden Ulusal Meclis başkanı Juan Guaidó, geçtiğimiz gün haber ajansı AFP’ye yaptığı açıklamada Nicolás Maduro’yu iktidardan düşürmek için askeri müdahale talebinde bulunmaya hazır olduğunu belirtti.

Juan Guaidó’nun bu açıklamasını destekleyen sürgündeki Yüksek Adalet Divanı, Guaidó’nun askeri müdahale talebine yetki vermekle kalmayıp aynı zamanda bu talebi sözde bir barış misyonu kisvesi altında teşvik etti.

Sosyalizm ve Özgürlük Partisi (PSL), Venezuela emekçi halkının çoğunluğunun Nicolás Maduro onun baskıcı, halkı açlığa sürükleyen hükümetinin iktidardan düşmesini desteklediğini farkında. Emekçiler, sahte Chavizm sosyalizminin kendilerini içine sürüklediği felakete artık tahammül edemiyorlar. Ancak, biz mevcut Maduro hükümetini reddettiğimiz gibi, Donald Trump’ın aşırı muhafazakâr ve gerici hükümetinin planları karşısında diz çökerek emperyalist yanlısı yüzünü açığa çıkaran Juan Guaidó’nun ve de sürgündeki Yüksek Adalet Divanı’nın tutumunu da kategorik olarak reddediyoruz.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, Nicolás Maduro hükümetinin düşmesini destekleyen emekçi halkla hemfikiriz; ancak işçilerin, emekçilerin ve yoksul halk kesimlerinin Ulusal Meclis’ten ve Meclis içindeki emperyalizm yanlısı patron partilerinden bağımsız bir seferberlik sürdürmesi gerekliliğini bir kez daha vurguluyoruz. Sorunlarımızı ne Trump, ne Lima Grubu, ne Guaido, ne de askeri bir darbe çözebilir. Ülkenin kaderini belirleyen sokaklardaki Venezuelalı işçiler olmalıdır.

Bugün, içinde bulunduğumuz krizden çıkmak için işçi ve halk yanlısı bir çözüm her zamankinden çok daha belirgin ve acil bir gereklilik olarak önümüzde duruyor. Tam demokratik özgürlükler için, mahkumların siyasi mücadele ve muhalefet özgürlüğü için, grev hakkı için seferber olmalıyız. Yabancı bir askeri müdahalenin sonuçlarının, muharip ve sivil ayrımı gözetmeksizin yapılacak bombardımanlarla, ülkedeki şiddeti artırarak sürekli bir olağanüstü hâl uygulaması olacağının farkındayız. Böylesi bir müdahale ulusal bağımsızlığa tamamen son vereceği gibi aynı zamanda ülkenin fiziksel altyapısının ve kurulu ekonomik kapasitesinin yok olmasına neden olacaktır.

İşçiler, gençler ve tüm yoksul halk kesimleri, Nicolás Maduro’nun uyguladığı acımasız kemer sıkma düzenlemelerine karşı ücretlerin yoksulluk sınırı üstüne çekilerek aylık olarak güncellenmesi; dış borcun ödenmemesi; yolsuzluğa karışanların mal varlığına el konulması; karma veya çokuluslu şirketler olmaksızın petrolün % 100 kamulaştırılması ve elde edilen kaynakların bir acil durum planı çerçevesinde gıda ve ilaç alımına yönlendirilmesi ve PDVSA dâhil tüm temel şirketlerin devlet kontrolüne alınması temellerine dayalı alternatif bir Ekonomik Plan için bağımsız mücadeleye devam etmelidir. Venezuela halkının içinde bulunduğu derin krizden çıkmasının tek yolu ancak böylesi bir Ekonomik Planı hayata geçirebilecek bir İşçi Hükümeti’dir.

Yorumlar kapalıdır.