İşçi Demokrasisi Partisi’nin 1 Mayıs etkinliği gerçekleşti

Yerel seçim sonuçlarını analiz etmek, ülkenin politik durumunu anlamak ve bu doğrultuda 1 Mayıs sürecine giderken hangi talepleri öne çıkarmamız gerektiğini tartışmak için İşçi Demokrasisi Partisi olarak bir etkinlik gerçekleştirdik.

Etkinliğimiz bir sunumla başladı. Sunumda seçim sürecinde destek verdiğimiz adayların hangi talepler ve kampanyalarla seçim çalışmalarını sürdürdüğünü, bu çalışmalara (özellikle Manisa Şehzadeler’de ve Avcılar’da) neden katıldığımızı ve öne çıkardığımız slogan ve taleplerin neler olduğu açıklandı. Ardından yerel seçim sürecinde AKP’nin büyükşehirleri (başta İstanbul ve Ankara) kaybetmesinin iktidarda ve rejimde değişiklik yaratıp yaratmayacağı konusuna değindikten sonra bu süreçte işçi sınıfının hâlâ örgütsüz olduğu, örgütlü olanların da sendikal bürokrasi altında etkisizleştirilmeye çalışıldığı vurgulandı. Ekonomik durumun daha da kötüleştiği ve ülkenin bir yılda ödemesi gereken dış borcun 176 milyar dolara dayandığı belirtildi. Döviz kuru, işsizlik, enflasyon ve faiz oranlarının kabul edilebilir düzeylerin çok üstünde olduğu hatırlatıldı. İşçi sınıfının örgütsüzlüğünden yararlanan rejimin, ekonomik saldırı paketlerini hayata geçirmeye çalıştığı bir ortamda 1 Mayıs’a giderken, kıdem tazminatı ve emeklilik haklarımızın gasp edilmesine karşı haklarımızı kararlı bir şekilde savunmamız ve taleplerimizi net bir şekilde belirtmemiz gerektiğinin altı çizildi. Bu kapsamda 1 Mayıs ve sonrasındaki süreçte de ekonomik ve demokratik taleplerimizin öne çıkması gerektiği belirtildi. Çünkü mevcut rejimin en ufak bir sorunun çözemediği ve çözemeyeceği ortadadır.

Ardından tartışma bölümüne geçildi. Alınan sözlerde işçi sınıfının ve emekçi halkın sorunlarının çözülebilmesi için vurgulanan talepler şunlardı: Ücretler enflasyon düzeyinde artırılsın, dış borç ödemeleri durdurulsun, işten çıkarmalar yasaklansın, vergi yükü patronlara… Bu taleplerin acil ihtiyaçlarımıza denk düşse de üretim ilişkilerinde yeni bir organizasyon süreci gerektirdiğinden ve egemen sınıfın çıkarlarına ket vuracağından kapitalizm altında gerçekleşmesinin mümkün olmadığı, merkezi ve planlı bir ekonomik yapının hayata geçirilmesi gerektiği de vurgulandı. Geçiş talepleri olarak belirttiğimiz bu talepleri, kitlelerin en ufak bir sorununun bile mevcut rejim ve ekonomik sistem altında çözülemeyeceğini göstermek için ifade ediyoruz.

Kıdem tazminatı ve emeklilik gibi özlük haklarımıza açıktan bir saldırı yapıldığı ve rejimin en ufak bir sorunu dahi çözemediği bu dönemde, 1 Mayıs’a işçi sınıfının en temel talepleri ve sloganları ile örgütlü, birleşik ve kitlesel bir şekilde katılmanın elzem olduğunu düşünüyoruz.

Reform paketi çöpe! Çözüm: Kamulaştırma, planlama ve işçi denetimi! 1 Mayıs’ta alanlara!

Yorumlar kapalıdır.