15-16 Haziran Direnişi’nin yıldönümünde Kartal mitingi gerçekleşti

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 15-16 Haziran Direnişi’nin yıldönümü dolayısıyla birçok ilde basın açıklamaları ve eylemler düzenledi.

İstanbul Kartal’da düzenlenen mitingin ana teması kıdem tazminatı ve emeklilik hakkı oldu. Yüzlerce işçinin katıldığı mitingde işçi sınıfının tarihsel kazanımı olan kıdem tazminatının fona devredilmesinin ve zorunlu BES aracılığıyla çalışanların daha kolay işten çıkarılabilmesinin önünün açılacağı ve binlerce işçinin iş güvencesini yitireceği tehlikesi dile getirildi. DİSK adına konuşan Arzu Çerkezoğlu, “Dün sendikal hakları için ayağa kalkan işçi sınıfı, bugün de haklarına sahip çıkmak için birleşecek ve mücadele edecektir,” diyerek iktidarı uyardı ve ekledi: “Eğer kıdem tazminatına el uzatmaya kalkarsanız, karşınızda bedeli ne olursa olsun kıdem tazminatını savunan işçileri bulacaksınız!”

İşçi Demokrasisi Partisi dahil pek çok siyasi parti ve emek örgütünün katıldığı miting marşlar ve halaylarla devam etti. Kürsüden yapılan konuşmanın bir kısmı şöyle:

“Peki, bu tehlikeli planda neler var?

Kıdem tazminatımızın fona devredilmesi var;

Bireysel Emeklilik Sigortası’nın zorunlu hale getirilmesi var;

Vergi yükünün tabana, yani biz işçilere, emekçilere yıkılması var.

Yaklaşık yarım asır önce DİSK’in kapatılması girişimlerine karşı ayağa kalkan işçi sınıfı 15-16 Haziran 1970’te yaşamı durdurmuş, alanları doldurmuş, sendikalarına ve örgütlenme haklarına sahip çıkmış, işçiler haklarını direne direne savunmuştu.

İşçi sınıfı haklarına el uzatıldığında neler yapabileceğini bu şanlı direniş ile gösterdi. Dün sendikal hakları için ayağa kalkan işçi sınıfı, bugün de haklarına sahip çıkmak için birleşecek ve mücadele edecektir.

Kıdem tazminatı ve emeklilik hakkımız başta olmak üzere tüm haklarımız için birliğimizi pekiştirelim, mücadelemizi büyütelim!”

Yorumlar kapalıdır.