Venezuela’da bağımsız işçi kutbu

Venezuela’da kendi çıkarları için her şeyi göze almış iki burjuva kamp arasındaki mücadele sürerken, ülke tarihinin en büyük sosyal ve ekonomik yıkımlarından biri yaşanmakta. Bir tarafta halkını açlığa sürüklemiş ve baskı ve şiddetle ayakta durabilen Maduro yönetimi, diğer tarafta emperyalist işgal ve askeri darbe çağrısında bulunan Guaidó’nun önderlik ettiği sağ koalisyon bulunuyor. Neyse ki, Venezuela emekçi halkı bu iki burjuva kamp karşısında seçeneksiz değil ve henüz rüşeym halinde de olsa, bu iki kesimden bağımsız bir işçi kutbu gelişiyor.

Geçtiğimiz günlerde çeşitli sendikaların ve sendikal akımların, politik ve sendikal aktivistlerin bir araya geldiği toplantıda “Mücadeledeki Emekçiler” adında bir oluşumun kurulmasına karar verildi. Bu oluşumun hedefleri Maduro yönetiminin işçi düşmanı politikalarına karşı mücadele, emperyalist müdahalenin kesin olarak reddi ve Guaidó’dan tam bağımsız bir hattın inşası olarak belirlendi.

Yeni oluşumun önündeki ilk görev, şu anda hükümetle veya patronlarla mücadele halinde olan tüm emekçilerin arasındaki bağlantının sağlanması. Bu sayede sınıf dayanışması somut hale getirilebilecek, mücadeleler birleştirilebilecek ve hükümetin halkı sefalete sürükleyen politikalarına karşı mücadele derinleştirilebilecek. Öte yandan, yeni oluşum kendini sendikal alanda bir alternatif olarak sunduğu gibi, muhalefetteki Guaidó ve patron partilerine karşı olarak da kendisini bir politik alternatif olarak ortaya koyacak.

Venezuela Üniversitesi (UCV) emekçileri sendikasının ev sahipliği yaptığı toplantıda çeşitli sektörlerden işçi önderleri katılım gösterdi. Bunlar arasında petrokimya, metal, kamusal hizmetler, sağlık, kauçuk gibi sektörler bulunuyor. Aynı zamanda çeşitli partilerin de temsiliyet gösterdiği buluşmada, İDP’nin Venezuela’daki kardeş partisi Sosyalizm ve Özgürlük Partisi (PSL) ile partinin sendikal alandaki akımı C-CURA (Bağımsız, Devrimci, Birlikçi ve Sınıfçı Akım) önemli bir delegasyonla yer aldı.

Buluşma önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek kampanya başlıklarının belirlenmesiyle son buldu.

Yorumlar kapalıdır.