Savaşa, patronlara değil emekçiye bütçe!

186

Dün (27 Ağustos) KESK İstanbul Şubesi’nin iş bırakma çağrısına karşılık veren işçiler Kadıköy Belediyesi önünde toplandı. Eylemin başlıca nedeni, %30’a varan enflasyona rağmen kamu görevlilerine yapılan zam teklifinin %4+4 olmasıydı. İşçiler yalnızca bu taleple yetinmeyip hükümetin diğer baskıcı politikalarına karşı da tepkilerini gösterdi. Ayrıca, eylem çağrısının kapsamı hem kadrolu hem de taşeronda çalışanları kapsamaktaydı ve DİSK’in katılımı da sağlanmıştı. Yani, eylemi düzenleyen işçiler, yaşadıkları zam sorunun münferit olmadığının, bunun bir düzen sorunundan kaynaklandığının ve çözümün birleşik mücadeleden geçtiğinin bilincindeler.

Basın açıklamasında, hükümetle yapılan görüşmelerde Hakem Kurulu’nun taraflı olmasına, yandaş sendikacılığa ve krizin faturasının işçilere yüklendiğine değinildi. Kayyum darbesinden ihraçlara, sözleşmeli personel sorunundan zamma kadar tüm baskılara karşı emekçilerin bir arada durması gerektiğinden bahsedildi. Bütün bu sorunlara karşı bir günlük iş bırakmaların işe yaramadığı, hakların alındığı tarihe kadar sürecek şekilde grev kararı alınması gerektiği açıklandı. Eylem “Savaşa, Patronlara Değil Emekçiye Bütçe”, “Yaşasın Sınıf Dayanışması” sloganlarıyla sona erdi.

Bizler de, birleşik mücadele ve sınıf dayanışmasına inanan emekçiler olarak, tüm bu taleplerin destekçisi ve takipçisi olacağız.

Yorumlar kapalıdır.