DİSK’ten düşük ücret-yüksek vergiye karşı çağrı: Sendikalı-Sendikasız bir arada mücadele edelim!

179

24 Ekim Perşembe günü Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun İstanbul-Tophane’deki İŞKUR binasının önünde gerçekleştirdiği basın açıklamasına basın emekçilerinin yanı sıra yüzlerce işçi katıldı.

“Bu Ücretlerle, Bu Vergilerle Geçinemiyoruz. Ücretlerimiz Artsın, Vergimiz Azalsın” pankartı ile İŞKUR’un önünde yer alan DİSK yönetimi ve DİSK üyesi işçiler basın açıklamasını saat 12.30’da gerçekleştirdi. Açıklamayı yapan DİSK genel başkanı Arzu Çerkezoğlu konuşmasına Eskişehir’de dört aydır maaşlarını alamayan Entil Endüstri, Hapalki Döküm ve Tarkon Makine’de çalışan Birleşik Metal-İş üyesi işçilerin Ankara’ya yürüyüşe geçmek istemelerine karşı polis saldırısına maruz kalmalarını ve yaşanan gözaltıları kınayarak ve metal işçilerinin yalnız olmadığını ifade ederek başladı.

Çerkezoğlu, Eylül ayında hükümet ve IMF arasında gerçekleştirilen görüşmenin sonucunda IMF’nin ücretlerde, gerçek enflasyon yerine hükümetin enflasyon beklentisine göre zam yapmayı önerdiği raporu hatırlatırken, hükümetin bu uygulamayı derhal üstlendiğinin altını çizdi. Buradan hareketle hükümetin Aralık ayında teklif edeceği asgari ücret zammının yüzde sekiz gibi komik bir düzeyde olacağının ilan edilmiş olduğunu söyledi.

Düşük zam ve yüksek vergiye karşı, bundan böyle sendikalı-sendikasız beraber mücadele edileceğini duyuran Çerkezoğlu: “Asgari ücret artık ortalama ücrettir. Bu yüzden insanca asgari ücret mücadelesini sendikalı-sendikasız birlikte sürdürmekte kararlıyız. Özel sektörde de kamuda da asgari ücret ile birlikte mücadele edeceğiz. Kamuda bir gecede yayınlanan KHK ile sözde kadro alan 900.000 işçi arkadaşımızın toplu pazarlık süreci yakında başlayacak. Bu süreç işçi sınıfının hakları için mücadelede bizler için öncelikli olacak.” diyerek eylem takvimlerini de işaret etmiş oldu.

Vergiler konusunda dünyanın en adaletsiz ülkelerinden birinin Türkiye olduğu ifade edilirken, Berat Albayrak’ın vergileri tabana yayma arzusuna karşı, en yoksul yüzde yirmiden dört kat fazla geliri olan en zengin yüzde yirminin vergi ödemesi, verginin tavana yayılması istendi.

DİSK’in basın açıklaması başkanın şu sözleri ile tamamlandı: “Mücadeleyi omuz omuza sürdüreceğiz. DİSK olarak sokaklarda, meydanlarda, işyerlerinde direnen, mücadele eden DİSK’lileri, kırmızı gömleklileri görecek işçiler. Koşullar ne olursa olsun bizler biliyoruz ki verdiğimiz mücadele emeğimizin hakkı olan mücadeledir. Biz sadaka istemiyoruz. Hakkımızı istiyoruz. Bu haklarımızın tüm demokratik haklar gibi emeğin Türkiye’sinde alınabileceğini biliyoruz.”

Yorumlar kapalıdır.