Irak Devrimi koronavirüs krizinden güçlenerek çıkıyor

“Ekim Devrimi’nin ilk günlerinden bu yana hırsız partilerin, cinayetlerin, yabancılara teslim edilmiş bulunan bütün bir ülkenin çalınmasının karanlık döneminin sonlanması için vatanın çağrısına yanıt verdik. Protestoların ilk gününde, bu rejimin yıkılmasını talep ettik. Irak’ı kaybetmiş olmanın ve kaybediyor olmanın ve kendisini koruyan ve iyileştiren gerçek bir Irak devletinin eksikliğinin üzerinden geçen 17 senenin ardından, bizim devrimimiz vatanı ve onun haysiyetini barışçıl yollarla yeniden kurmak için çabalıyor. Her zaman olduğu gibi, gudubet partiler barışçıl gençliği öldürmekte ısrarcı oldu ve bugünkü durumla sonuçlanan şiddetin, insan kaçırmanın ve göz korkutmanın bütün türlerini kullandı. Bir atık olarak egemen sistem, bugüne dek kendini geri dönüşüm sürecinden geçirmeyi sürdürüyor. Yozlaşmış parlamento, devrimcilerin iradesi tarafından reddedilmekte olan kendisinin gerici kontenjan sistemine dayanarak iktidarı paylaştırdıktan sonra El-Kazemi hükümetini iktidara getirdi. Bugün, devrimciler olarak, bütün devlet kurumlarını elinde tutan sizin yozlaşmış rejiminizi yıkma kararımızı duyurmak için burada bulunmaktayız. Bu sebeple, hükümetin devrilmesi ve parlamentonun feshedilmesi dönüşü olmayan bir karardır. Size verdiğimiz hiçbir son mühlet ya da sizden hiçbir talebimiz yoktur. Bu sistemden doğan bir parlamento feshedilmelidir. Bu parlamentodan doğan bir hükümet işi bırakmalıdır. Sizi bütün politik süreçlerin dışında görmeksizin ne vatan ne de haysiyet söz konusu olabilir. Yalnızca onurlu Iraklılar kendi kaderlerinin üzerinde belirleyici olabilirler. Şu andan itibaren sizin için bir zaman sınırı yoktur ve sizden hiçbir şey talep etmiyoruz. Devrim talep etmeyecek; karar verecek ya da hiç olmayacak. Bu yüzden hedefimize ulaşana dek bütün yönlerden barışçıl çalışmamızı sürdüreceğiz. Devrimimiz gerçek bir devlet inşa edecek ve kuşakların kendisinden gurur duyabileceği bir Irak’ı göreceğiz. Yakında harekatımızın başlama zamanını ilan edeceğiz. Bu ay sizin sonunuz olacak ve bütün halk bu tarihsel Irak gününü beklemeli. Çok yaşasın Irak; yurttaşların devletine evet.”

– Irak’ın başkenti Bağdat’ın Tahrir Meydanı’ndaki eylemcilerin açıklaması, 10 Mayıs 2020.

Iraklı işçiler ve gençler, artık bir seneyi aşkın bir süredir devam eden devrimci seferberliklerinde, Irak’ın politik ve ekonomik sisteminin radikal bir biçimde dönüşmesini talep etmeyi sürdürüyorlar. COVID-19 bu seferberlik dalgasını ilk aylarında yavaşlatmış gibi gözükse de, Mayıs ayıyla birlikte eylemlilikler de eski kitlesellikleri ile militanlıklarına hemen yeniden kavuştu. Seferberlikler 6 ay önce başbakan Adil Abdül Mehdi’yi istifaya zorlamıştı (bu 2003’teki ABD işgalinden bu yana halk seferberliği neticesinde yaşanan ilk istifaydı). Mehdi’nin ardından Irak Devrimi iki başbakan daha devirdi. Son olarak Mayıs ayı başında, istihbarat servisinin başı, yani devrimci işçilerin ve gençlerin katili El-Kazemi başbakan oldu. 

1991 Körfez Savaşı, on yıllar süren ABD ambargoları, 2003 işgali ve İran’ın müdahaleciliği Irak sağlık sistemini yerle bir etmişti. Binlerce doktor yurt dışına kaçtı. Bugün Irak’ta bin kişi başına 0,8 doktor ve 1,4 yatak düşüyor. Irak’ın kukla devleti, koronavirüsün bulaşma ihtimalinin olduğu milyonlarca yoksulu koruma kapasitesinden yoksun.

Kitleler bu durumun bilincinde olarak bağımsız bir Irak talep ediyorlar ve bağımsızlık istemlerini de sosyal, demokratik ve ekonomik talepleriyle birleştiriyorlar. Iraklı devrimcilerin yukarıdaki açıklamalarında elbette boşluklar ve hatalar bulunabilir. Hiç şüphesiz ABD emperyalizmi, İran yayılmacılığı ve gerici Irak devleti barışçıl yöntemlerle yenilgiye uğratılamaz. Ve yine şüphe yok ki, Irak’ın bağımsızlığı “daha iyi” bir devletin inşa edilmesiyle değil, devleti yöneten sınıfların değişmesiyle mümkün olabilir. 

Ancak bu önyargılar aşılacaktır. Irak Devrimi’nin bir sonraki aşaması, bu önyargıların aşılmasının getireceği bölünmeyle belirlenecektir. Sosyalistlerin görevi, bu önyargılar yıkılırken kitlelere eşlik etmektir. Bugün Irak’ın çeşitli bölgelerinde onlarca yeni yerel devrimci gazetenin doğduğu ve yaygınlaştığı haberleri geliyor. Bu bir devrim hareketidir ve bu hareket gençlik içinden kendi kadrolarını yaratmaktadır. Bu kadroları ise devrimci parti inşası perspektifine kazanmak, Ortadoğulu işçileri sosyalizme kazanmanın ilk adımıdır. 

Yorumlar kapalıdır.