Erkek şiddeti yeni değil, tedbirsizlik normal değil! Acil eylem/önlem planı hemen şimdi!

Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı bileşenlerinin kadına yönelik şiddete karşı acil önlem/eylem planı oluşturulması için başlattığı kampanya 91 kadın örgütünün imzasıyla kamuoyuna yazılı olarak sunuldu. Türkiye’nin kadına yönelik şiddetle mücadelesi açısından bir sınav niteliği taşıyan pandemi sürecinde yükümlülükleri olan devlet, bakanlıklar ve yetkili tüm kuruluşların bu sınavdan kaldığına dikkat çeken metin, “İstanbul Sözleşmesi’ne göre kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddete dair önleme, koruma, kovuşturma ve politika üretmekle yükümlü olan ve bunu kadın örgütleriyle koordinasyon içerisinde yapma mecburiyeti olan devletin, kadın örgütlerini muhatap alarak taleplerimizi derhal hayata geçirmesini istiyoruz,” dedi. Kadın Dayanışması olarak imzacısı ve takipçisi olduğumuz kampanya metnini Nisan okurlarıyla paylaşıyoruz.

“11 Mart’ta ilk Covid-19 vakasının açıklanmasından ve salgına karşı önlemlerin başlatılmasından bu yana kadına yönelik şiddet alanında çalışan kadın örgütleri olarak değişen çalışma koşullarımıza rağmen danışma ve dayanışma faaliyetlerimize devam etmeye, alanda alınması gereken önlemlere ve kadınların yaşadıkları sorunlara işaret etmeye çalıştık. Aynı süreç içerisinde tüm ikazlarımıza rağmen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan kadınların ihtiyaç duydukları desteklere ve bu desteklerin nasıl sağlanacağına dair yapılan açıklamaların ise somut ve detaylı bilgi içermediğini, sürecin kadın örgütleriyle koordinasyon içerisinde yürütülmediğini, aktarılan kısıtlı bilgilerin de uygulamada gerçekleşmediğini yaşayarak gördük.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede muhatabımız yalnızca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı değil, İstanbul Sözleşmesi’nin öngördüğü üzere koordinasyon içinde çalışması gereken İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı başta olmak üzere devletin bütün kurumlarıdır. Gördük ki Türkiye’nin kadına yönelik şiddetle mücadelesi açısından bir sınav niteliği taşıyan pandemi sürecinde yükümlülükleri olan devlet, bakanlıklar ve yetkili tüm kuruluşlar bu sınavdan kaldı. Bir kere daha anladık ki olağan ve olağanüstü dönemlerde kadına yönelik şiddete dair İstanbul Sözleşmesi’ni temel alan istikrarlı bir politikanın uygulanmasına ihtiyacımız var.

Devleti, şiddetten uzaklaşmak isteyen kadınlara destek veren biz bağımsız kadın örgütlerini dikkate alarak ve dahil ederek, aşağıdaki talepleri içeren bir acil önlem/eylem planını hazırlamaya ve tüm devlet mekanizmalarını ve yerel yönetimleri kapsayarak, ivedilikle bu planı uygulamaya çağırıyoruz.

Taleplerimiz

* Alo 183, sadece kadına yönelik şiddet alanında başvuru alan Acil Yardım Hattı olmalıdır. Kadın örgütlerinin şiddet hattına ilişkin önerilerine de danışılarak kapasitesi ve personelin niteliği artırılmalı, kolayca ulaşılabilir hale getirilmelidir. Alo 183 hattı için kamu spotları hazırlanarak etkili mecralar aracılığıyla kadınlara duyurulmalıdır.

* Sığınak ve acil barınma ihtiyacının karşılanması için sığınak sayısı ve kapasitesi artırılmalı, gerektiği takdirde bunun için uygun kamu binaları ve özel yerleşkeler devreye sokulmalıdır.

* 6284 sayılı Kanun ve İstanbul Sözleşmesi etkin ve eksiksiz şekilde uygulanmalıdır! 6284 sayılı Kanun ve İstanbul Sözleşmesi’ni uygulama konusundaki dirençler ve fiili engeller ivedilikle ortadan kaldırılmalıdır. HSK’nın 6284 S.K. ile ilgili kısıtlama kararı geri çekilmeli ve valilik, kaymakamlık, kolluk kuvvetleri arasındaki koordinasyon ivedilikle ve mazeretsiz sağlanmalıdır.

* Telefonla konuşamayacak durumda olan kadınlar için işlevli bir uygulama olan KADES, tüm platformlarda etkin bir şekilde duyurulmalı/paylaşılmalıdır.

* Kadınların şiddet sonrası destek mekanizmalarına erişimi için Pandemi önlemleri çerçevesinde kolaylaştırıcılık sağlanmalıdır. Hastane, karakol ve adliye süreçlerinde gerekli önlemler alınmalıdır.

* Kadına yönelik şiddete karşı sosyal, hukuki ve psikolojik desteklerin online platformlarda gerçekleştirilebilmesi için çalışmalar ivedilikle güçlendirilmelidir.

* Kamu spotu aracılığıyla kamuoyuna, salgın önlemleri süresince kadınların tüm yasal haklarının devam ettiği/var olduğu konusunda bilgilendirme yapılmalı ve kamu çalışanları bu konuda bilgilendirilmelidir.

* Sosyal yardımlar/desteklerin öncelikle erkek şiddetine maruz kalan kadınlara ulaştırılmasının önü açılmalıdır. Ekonomik sorunların kadınları, şiddetle yaşamaya mahkum etmesi engellenmelidir.

* Yerel yönetimler tarafından hazırlanan acil eylem planlarında kadına yönelik şiddet faktörü dikkate alınmalı, stratejik plan revizyonlarında kadınlara yönelik hizmetlere yer verilmelidir.

*Türkiye’de kadınların 10. hafta sonuna kadar gebeliği sonlandırma hakları fiili olarak erişilebilir olmalıdır. Yasal hak olan “istenmeyen gebeliklerin sonlandırılması prosedürü” mutlaka işletilmelidir.

*Şüpheli kadın ölümleri mutlaka titizlikle incelemeye alınmalı ve aydınlatılmalıdır.

* Her ilde olmak üzere, cinsel saldırı suçuna maruz kalan kadınların, suça dair delil tespitinin, psikolojik desteğin ve hukuki sürece ilişkin etkin erişiminin sağlanması için, cinsel saldırı kriz merkezleri kurulmalı ve faaliyete geçirilmelidir.

*Çocuk istismarına karşı Çocuk İzlem Merkezleri’nin sayısı artırılmalı, her ilde ve büyük ilçelerde hayata geçirilmeli ve etkin biçimde çalışması sağlanmalıdır.

Bizler; devletin almadığı önlemler yüzünden hayatımızdan olmayacağız!

Devlet yükümlülüklerini yerine getirmelidir. İstanbul Sözleşmesi’ne göre kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddete dair önleme, koruma, kovuşturma ve politika üretmekle yükümlü olan ve bunu kadın örgütleriyle koordinasyon içerisinde yapma mecburiyeti olan devletin, kadın örgütlerini muhatap alarak taleplerimizi derhal hayata geçirmesini istiyoruz.”

İmzacılar:

 1. 17+ Alevi Kadınlar
 2. Adana Çocuk ve Kadın Hakları Derneği
 3. Adana Kadın Dayanışma Merkezi ve Sığınma Evi Derneği – AKDAM
 4. Adıyaman İl Kadın Platformu
 5. Ankara Kadın Platformu
 6. Antalya Feminist Kolektif
 7. Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği
 8. Antalya Kadın Platformu
 9. Aydın Kadın Efeler Derneği
 10. Aydın Söke Kadın Sığınma Derneği
 11. Ayvalık Kadın İnisiyatifi
 12. Bartın Kadın Dayanışma Derneği
 13. Bir Kadın Bir Hayat Derneği
 14. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği
 15. Bornova Kadın Dayanışma Derneği
 16. Buca Evka-1 Kadın Kültür ve Dayanışma – BEKEV
 17. Bursa Kadın Platformu
 18. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
 19. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği – CEİD
 20. Çanakkale Kadın El Emeğini Değerlendirme Derneği ve Kadın Danışma Merkezi – ELDER
 21. Çiğli Evka-2 Kadın Kültür Derneği – ÇEKEV
 22. Demir Leblebi Fanzin
 23. Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği
 24. Dersim Yenigün Kadın Dayanışma Derneği
 25. Didim KİBELE Kadın Derneği
 26. Edirne Kadın Merkezi Dayanışma Derneği – EKAMEDER
 27. Ege Kadın Buluşması Platformu
 28. Ekmek ve Gül
 29. Engelli Kadın Derneği – ENG-KAD
 30. Erktolia
 31. Erzincan Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği
 32. Eşit Yaşam Derneği – İzmir
 33. Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu
 34. Evkad-Adana
 35. Femin-art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği
 36. Fethiye Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği
 37. Foça Barış Kadınları
 38. Günebakan Kadın Derneği
 39. İlerici Kadınlar Meclisi
 40. İmece Kadın Dayanışma Derneği
 41. İskenderun Kadın Platformu
 42. İstanbul Feminist Enstitü
 43. İzmir Çiğli Kadın Platformu
 44. İzmir Kadın Dayanışma Derneği
 45. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu
 46. Kadın Dayanışma Vakfı
 47. Kadın Dayanışması
 48. Kadın Emeği Kolektifi
 49. Kadın Savunma Ağı
 50. Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği
 51. Kadınlar Birlikte Güçlü Hatay – Antakya Kadın Dayanışması
 52. Kadınlar Birlikte Güçlü – İstanbul
 53. Kadınlar Birlikte Güçlü – İzmir
 54. Kadınların Kurtuluşu
 55. Kadınlarla Dayanışma Vakfı – KADAV
 56. Kampüs Cadıları
 57. Kaos GL Derneği
 58. Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği
 59. Kırkyama Kadın Dayanışması
 60. KİKAP Trabzon
 61. Kırmızı Biber Derneği
 62. Koza Kadın Derneği
 63. Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması
 64. Küçükçekmece Atakent Kadın Meclisi
 65. Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneği
 66. Mardin Şahmaran Kadın Platformu
 67. Mersin Bağımsız Kadın Derneği – BKD
 68. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
 69. Mor Dayanışma
 70. Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği
 71. Mor Sarmaşık
 72. Muğla Emek Benim Kadın Derneği
 73. NAR Kadın Dayanışması
 74. Oğuz Mahallesi Üretici Kadınlar Dayanışma Derneği
 75. Rosa Kadın Derneği
 76. Sinop Kadın Platformu
 77. Sosyalist Kadın Meclisleri
 78. Şanlıurfa Yaşamevi Kadın Dayanışma Derneği
 79. Tevgera Jinén Azad – TJA
 80. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Derneği – Tocin
 81. Toplumsal Hukuk Kadın
 82. Trabzon Eşitlik İnisiyatifi
 83. Uçan Süpürge Vakfı
 84. Uluslararası Göçmen Kadınlar Dayanışma Derneği – UGKDD
 85. Urla Kadın Dayanışma Derneği
 86. Üniversiteli Kadın Kolektifi
 87. Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi – YAKA-KOOP
 88. Yeni Demokrat Kadın
 89. Yeşil Feministler
 90. Yoğurtçu Kadın Forumu
 91. Zorla Alıkonulan Kadınlar İçin Mücadele Platformu

Yorumlar kapalıdır.