28 Mayıs Uluslararası Kadın Sağlığı Hareketi Günü

28 Mayıs 1984’te Kolombiya’da feminist aktivistlerin Latin Amerika ve Karayipler Kadın Sağlığı Ağı’nı kurmaya karar verdiği tartışmalara dayanarak Uluslararası Kadın Sağlığı Hareketi Günü ilan ettikleri 28 Mayıs, feminist takvimin bir parçası. Bundan üç yıl sonra, Mayıs 1987’de Kosta Rika’nın San José kentinde düzenlenen V. Uluslararası Kadın ve Sağlık Toplantısı’nden 28 Mayıs Uluslararası Kadın Sağlığı Hareketi Günü olarak ilan edilmesini onaylanmıştı.

Patriyarka ve kapitalizm, kadınlarda ve lgbti+larda ruh sağlığı, çalışma sağlığı ve üreme sağlığı üzerinde etkiye yol açıyor. Bu etkilerin bir kısmı yalnızca kadınlara özgüyken evrensel nitelikteki diğer etkiler eşitsizlik, güvencesiz çalışma, sağlık ve sosyal güvenlik açısından korunmasızlık, ayrımcılık ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle katmerlenen yaşam koşulları nedeniyle kadın emekçiler açısından daha da belirginleşiyor. Buna kapitalist hükümetlerin halk sağlığı ve eğitim hizmetlerinin özelleştirme politikası da eşlik ediyor. Buna rağmen kadınlar Arjantin ve Kolombiya’da yasal kürtaj hakkının elde edilmesinde olduğu gibi sağlık alanında da mücadele ediyor ve evrensel veya ulusal ölçekte kazanımlar elde ediyor. Bunun karşısında patriyarka ve kriz içindeki kapitalizm, kazandığımız her zaferi elimizden almaya çalışmaktan vazgeçmiyor. Bunun bir örneğini, yakın zamanda Peru’daki Dina Boluarte hükümeti tarafından onaylanan ve translık dahil 7 cinsiyet kimliğini ruhsal bozukluklar olarak sınıflandıran kararnamede gördük.

Diğer yandan aşırı sağ, nefret diliyle güvensizlik, korku, stres, depresyon ve cinayetlerin önün açan nefret suçlarını teşvik ederek kadınların ruh sağlığına da zarar veriyor. Son olarak Arjantin’de 4 kadının evi lezbiyen oldukları için yakıldı; kadınlardan biri hayatta kalırken üç tanesi hayatını kaybetti.

Bu 28 Mayıs’ta, kazandıklarımızı savunmak ve haklarımız için mücadele etmek için hükümetlerden ve patron partilerinden bağımsız olarak örgütlenmeye ve harekete geçmeye devam etme ihtiyacını bir kez daha vurguluyoruz.

İşçilerin Uluslararası Birliği – Dördüncü Enternasyonal’den (İUB-DE) kadınlar olarak bu 28 Mayıs’ta kadınların ve lgbti+ların sağlığı için mücadele eden eylemlere katılma çağrısında bulunuyor ve karar verme hakkımıza saygı duyulmasını yüksek sesle haykırıyoruz.

  • Kamu sağlığı bütçeleri artırılsın
  • Ücretsiz, erişilebilir ve feminist sağlık hizmetleri
  • Obstetrik şiddete son
  • Doğum kontrol yöntemleri, HPV aşısı ve regl ürünleri ücretsiz olsun
  • Bilimsel, laik ve feminist cinsel eğitim
  • Güvenli, ücretsiz ve yasal kürtaj
  • Geçiş süreci ve hormon tedavisine ücretsiz erişim
  • Nefret suçlarına son

Yorumlar kapalıdır.