Çaresizliğin çaresi birlik ve mücadelede!

Büyük bir çoğunluk, yaşanan bunca şeye rağmen AKP’nin, tersini istese de, yenilmez olduğuna inanıyor. AKP yenilmez değil. Nitekim daha geçen yıl başta İstanbul ve Ankara olmak üzere bütün önde gelen büyükşehir belediyelerini yitirdi. Üstelik tüm devlet imkânlarını haksız ve eşitsiz bir şekilde kullanmasına rağmen! AKP’yi yenilgiye götüren farkı yaratan ise sadece “muhalefetin” gücünü kısmen de olsa birleştirmesiydi. AKP’de güç olarak görünen şeyin başta işçi sınıfı hareketi olmak üzere muhalefetin dağınıklılığından ibaret olduğu bir kez daha görüldü.

Bu yüzden yıllardır mücadelenin birleştirilmesinden, bütün direnişler arasında koordinasyon kurulmasından, eylem birliklerinden, ortak hareket etmekten, birlik ve dayanışma içinde mücadele verilmesi mecburiyetinden bahsediyoruz. Çünkü biliyoruz ki onbinlerce işçinin çalıştığı işyerlerinde dahi eğer birlik, beraberlik ve örgütlülük yoksa patron istediği ücreti verebiliyor, çalışma koşullarını istediği gibi belirleyebiliyor, itiraz eden işçileri kolayca işten atabiliyor. Nüfusun çoğunluğunu oluşturan işçiler, emekçiler örgütsüzlük ve dağınıklık nedeniyle emeklilik hakkından asgari ücrete, kıdem tazminatından sendikalaşmaya dek bir avuç patron karşısında dahi haklarını korumada çaresiz kalabiliyor.

Kuşkusuz bu noktaya bir anda gelinmedi. Neoliberal karşıdevrim kırk yıl boyunca işçi sınıfı hareketlerini örgütleriyle birlikte parçaladı. Ve ancak bu sayede işçi sınıfının kazanılmış birçok hakkını gasp edebildi. Neoliberal karşıdevrim sadece işçi sınıfı örgütlerini parçalamakla da kalmadı. Yerlerine dini, mezhebi, etnik vb. yapılar ikame ederek işçi sınıfının ideolojik ve kültürel olarak da parçalanmasını derinleştirmeye çalıştı. Bugün AKP-MHP iktidarında emek sömürüsünün tarikatların ve mafyatik yapıların da eşliğinde en dizginsiz bir şekilde sürebilmesi de bu şekilde mümkün olabildi.

Lakin kırk yılda yine de işçi sınıfını ve emekçi kitleleri tarihi bir yenilgiye uğratamadılar. Bugün AKP ve türevlerinin kaçınılmaz olmadığını, çaresizlik gibi görünenin çaresinin birlik ve mücadeleden geçtiğini her bir örnekte yaşıyoruz. Yaklaşan karanlık değil, işçi ve emekçi sınıfların aydınlığı olacak. Kenetlenelim!

Yorumlar kapalıdır.