Beykoz Çevre Dayanışması’ndan İBB önünde basın açıklaması

İstanbul’un sayılı ormanlarından biri olan Kirazlı Ormanları’nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kamu yararı görülerek ranta açılması kararının ardından oluşturulan Beykoz Çevre Dayanışması, öncelikle toplanan 261 ıslak ve 26.377 dijital imzalı dilekçeyi dün İstanbul Büyükşehir Belediyesine teslim etti ve ardından basın açıklaması gerçekleştirdi.

Beykoz Dereseki Mahallesinde bulunan 111 dönümlük Kirazlı Ormanları, 21 farklı türde 1443 ağacın yaşam alanı ve Anadolu yakasının iç kesimleriyle Beykoz ve Boğaz’ı birleştiren yeşil koridoru oluşturuyor.

Yasal dayanak: kamu yararı

Açıklamada aslında bölgenin tarım arazisi olduğu ancak imara açılmasının koşulu olan yasanın nasıl kullanıldığı ve kamu yararının imara açanlar için ne ifade ettiği şu sözlerle ifade edildi:

“Bizler bu kanun maddesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca keyfi kullanıldığını düşünüyoruz ve iklim krizinin kapıda olduğu bu dönemde binlerce ağacın kesilip yerine villa, AVM ve cami yapılmasında bir kamu yararı göremiyoruz.”

111 dönümlük arazinin yüzde 55’inin ticari alan için ranta açılması planlanırken, geri kalan kesimlerde cami, okul gibi yapıların inşa edilmesi planlanıyor. İklim krizinin etkilerinin iyice arttığı bir dönemde sermayenin kâr hırsı için yeşil alanların katledilmesi sadece İstanbul’u değil, ülkenin her yanını etkileyecek bir sorun olacaktır.

Mücadelemizi sürdüreceğiz

Türk-Alman Üniversitesi öğrencileri, Kuzey Ormanları Savunması ve Beykoz Kent Dayanışması’nın oluşturduğu Beykoz Çevre Dayanışması gerçekleştirdikleri imza kampanyası sonucunda çok sayıda imza topladı. İmzalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmek üzere Büyükşehir Belediyesine teslim edilirken yapılan açıklamada sürecin takipçisi olunacağı ifade edildi. Ayrıca kamuoyunda takipçi olunmaya ve önemli bir yaşam alanının kurtarılması için destek vermeye çağrıldı.

Beykoz Kent Dayanışması’nın basın açıklaması metnini aşağıda okurlarımızla paylaşıyoruz.

“Bildiğiniz üzere 8 Ocak 2021 tarihinde ‘İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Dereseki Mah. 267 No.lu Parsele İlişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’ adlı imar planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. Bugün burada Beykoz Çevre Dayanışması olarak Beykoz Ormanları’nın sahipsiz olmadığını ve Beykoz halkının bu imar kararının karşısında konumlanan ortak iradesini göstermek için toplandık. Kararın iptali için imzaladığımız dilekçeleri İBB Planlama Müdürlüğüne teslim ettik. Bölge halkı ve öğrenciler olarak umuyoruz ki bu itirazlarımız ilgili merci olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ulaşır ve gerekli olan işlemler halkın sesine kulak verilerek yapılır. Dayanağını 5403 no.lu Kanunun 13. Maddesi d bendinden alan bu karar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bir tarım arazisinin imara açılmasında kamu yararı görmesi halinde, o araziyi imara açabilme yetkisi kullanılarak alınmıştır. Bizler bu kanun maddesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca keyfi kullanıldığını düşünüyoruz ve iklim krizinin kapıda olduğu bu dönemde binlerce ağacın kesilip yerine villa, AVM ve cami yapılmasında bir kamu yararı göremiyoruz. Tüm yetkilileri bu kararın bir an önce iptal edilmesi için gerekli işlemleri yapmak üzere göreve davet ediyoruz. Bizler İstanbul’un kalan sayılı ormanlarından, son nefes kaynaklarından biri olan Kirazlı Ormanları’nı sermayeye kurban etmemek için elimizden geleni yapacağız ve mücadelemizi sürdüreceğiz. Beykoz Çevre Dayanışması, Beykoz Kent Dayanışması, TAÜ Dayanışması ve Kuzey Ormanları Savunması olarak tüm kamuoyunu bu olayın takipçisi olmaya ve İstanbul’un son nefes kaynağının katledilmesine karşı dayanışmaya çağırıyoruz. BEYKOZ ORMANLARI DAYANIŞMAYA ÇAĞIRIYOR!”

Yorumlar kapalıdır.