Ekmekçioğulları işçilerinden basın açıklaması

Çorum’da faaliyet yürüten Ekmekçioğulları metal fabrikası işçileri, kötü çalışma koşulları ve güvencesiz çalışmaya karşı Birleşik Metal-İş’te örgütlenerek Çalışma Bakanlığından yetki almalarına rağmen patronun hukuk tanımaz tavrı ile kötü niyet, ahlaksızlık vb. durumları kapsayan Kod 29’dan işten atıldılar. Sendikanın toplu iş sözleşmesi yapmak için yetki almasına rağmen işten çıkarma gerçekleştiren patronun bu tavrına Ekmekçioğulları işçileri 65 gündür Çorum’daki fabrika önünde direnerek cevap veriyorlar.

Direnişlerinin 65. gününde İstanbul’a gelen sendikalı işçiler, patron Rüstem Ekmekçioğlu’nun işlettiği Şişhane’deki otopark önünde basın açıklaması gerçekleştirdiler.

Açıklamada; otoparkın İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait olduğu belirtilerek İBB’nin hukuk tanımaz patrona karşı tavır alması istendi. Ekrem İmamoğlu ile sendikanın bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi. “Uzaya astronot göndereceğinize gelin bu işçi düşmanı patronları gönderelim” tavsiyesinde de bulunulan açıklamada işçilerin işe iade edilerek sendika hakkının tanınması istendi.

Pandemi ile beraber patronların ücretsiz izin, kısa çalışma ödeneği gibi uygulamaları işçi sınıfının örgütlenmesine karşı silah olarak kullanması kabul edilebilir bir durum değildir. Sendikal mücadele yürüten işçilerin Kod 29’dan işten çıkarılması ise patronların ne kadar da düşmanca tavır takınabileceklerini açıkça göstermiş oluyor. Bütün bu uygulamaların derhal sonlandırılması ve anayasal haklarını kullanan işçilerin işe iade edilmeleri gerekiyor. Çeşitli sektörlerde mücadelelerini sürdüren işçilerin bu mücadeleleri birleştirerek büyütmeleri için ortak taleplerimiz etrafında bir araya gelmemiz en acil görevimiz olarak önümüzde durmaktadır.

Kod 29 uygulamasına son!

Ücretsiz izin dayatmasına hayır!

Sendikalaşma önündeki engeller kaldırılsın!

Yaşasın işçilerin birliği!

Yorumlar kapalıdır.