Yurtiçi Kargo’da işe iade davaları kazanıldı

Tüm Taşıma İşçileri Sendikası’nın (TÜMTİS) uzun zamandır örgütlenme çalışması yaptığı Yurtiçi Kargo’da sendikalı oldukları için işten atılan işçilerin işe iade davaları kazanımla sonuçlandı.

Daha iyi çalışma koşulları ve daha iyi ücretler için Yurtiçi Kargo işçileri sendikalı olmaya karar vererek TÜMTİS’te örgütlenmeye başlamışlardı. Ancak Yurtiçi Kargo patronu sendikalaşan işçileri çeşitli sebeplerle farklı zamanda işten çıkartarak sendikalaşmanın önüne geçmeye çalıştı. İşe iade ve tazminat davası açan işçilerin davası aylar sonra sonuçlandı ve ayrı ayrı görülen davalar sonucunda işçilerin büyük bir çoğunluğu sendikal tazminat, işe iade ve kayıp zaman ödemelerini kazandılar.

Tüm davaların işçilerin lehine kazanılması aynı zamanda Yurtiçi Kargo’nun işçileri hileli bir şekilde çalıştırdığının da ispatı oldu. Yurtiçi Kargo, acenteler ve taşeron şirketler aracılığı ile kendi işlerini başka firma isimleri altında yaptırarak işçilerin temel haklarına saldırıyor ve bu yolla da sendikalaşmanın önüne geçmeye çalışıyordu. Mahkeme sonuçları ile taşeron firma adı altında çalışsa dahi işçilerin Yurtiçi Kargo işçisi olduğu resmileşmiş oldu.

Her ne kadar mahkeme işçilerin lehine sonuçlansa da mücadele devam ediyor. Yurtiçi Kargo hâlâ sendikalaşmaya karşı çeşitli taktikler kullanarak işyerinden sendikayı uzaklaştırmaya çalışıyor. Buna ek olarak, davaların farklı mahkemelerde görülmesi sonucu her işçi sendikal tazminat kazanamadı. Sendikal tazminat kazanamayan işçilerin işyerinde sendikal mücadelenin öncülüğünü çeken işçiler olmaları ise yalnızca mahkeme kararları ile mücadelenin kazanılmayacağının ve mevcut hukuk düzeninin tüm kanıtlara rağmen her zaman işçilerin yanında olmayacağının bir göstergesi olarak değerlendirilmeli.

İşçiler, meşru mücadelelerini yalnızca mahkeme salonlarında değil iş arkadaşlarıyla kurdukları birliktelikler ile işyerlerinde kazanacaklar ve patronların bütün hilelerini yeneceklerdir. Yurtiçi Kargo’ya sendika girene ve insanca çalışma koşulları sağlanana dek mücadele sürecek!

Yorumlar kapalıdır.