Halkların özgürlüğü, emekçilerin birliği için Newroz’da alanlardayız!

İşçi Demokrasisi Partisi’nin 2022 Newroz bildirisi

Zalimin zulmüne karşı direnişin, özgürlük mücadelesinin simgesi olan Newroz bu yıl da başta Kürt halkı olmak üzere Ortadoğu emekçi halkları tarafından kitlesel bir biçimde kutlanacak.

2022 Newroz’u Tek Adam rejiminin gücünü giderek yitirdiği ama bununla birlikte baskıcı ve emek düşmanı uygulamalarını giderek derinleştirdiği bir ortamda karşılanıyor.

AKP-MHP ittifakının temelini Kürt düşmanlığı ve baskıcı uygulamaların yaygınlaştırılması oluşturdu. Başta Selahattin Demirtaş olmak üzere, seçilmiş milletvekillerinin düzmece davalarla hapsedilmesi; HDP belediyelerine kayyum atanması ve belediye başkanlarının tutuklanması; binlerce HDP’linin tutsak edilmesiyle HDP’nin siyaset yapamaz hale getirilmeye çalışılması; HDP binalarına dönük karanlık saldırılar; İzmir’de Deniz Poyraz’ın katledilmesi; sınır ötesi operasyonlar ve nihayet HDP’ye açılan kapatma davası… Tüm bu baskı uygulamaları AKP-MHP ittifakının umduğu sonucu vermedi ve HDP hem siyasi varlığını hem de toplumsal desteğini korumayı başarabildi.

AKP-MHP ittifakının bir diğer temeli ise milliyetçi, şoven politikalarla emekçileri bölmek, baskı politikalarını emek alanına da taşıyarak işçi mücadelelerini ezmek ve böylece emek düşmanı politikalarını derinleştirmek üzerine kuruluydu. Gerçekten de Tek Adam rejimi altında emekçiler eşi benzeri görülmedik bir sefalete mahkûm edildi. Tarihi zirve yapan enflasyon karşısında emekçilerin alım gücü hiç olmadığı kadar düştü, toplumun geniş kesimleri açlık sınırının altında bir yaşama itildi. Ne var ki, rejimin bu ağır ekonomik saldırıları karşısında emekçiler talepleri için örgütlenmeye ve mücadeleye girişmeye başladılar. Pek çok sektörden işçiler “insan onuruna yaraşır bir ücret ve yaşam koşulları” talebiyle eylemdeler.

Tek Adam rejiminin bıraktığı ağır enkaz karşısında iktidarın en büyük alternatifi olarak görünen Millet İttifakı partileri ise, kitlelerin yaygınlaşan mücadelelerine sırtını dönerek, emekçi halklara sabırla seçimleri beklemelerini ve kendilerine oy vermelerini vaaz etmekten öteye geçmiyor. Kürt halkının demokratik haklarına, ekonomik yıkımdan çıkışa ilişkin Millet İttifakı partileri herhangi bir öneri geliştirmekten ısrarla kaçınıyor. Kısacası, düzen muhalefeti kitlelere ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışıyor.

Bunun karşısında ise demokratik talepleri için sokakları dolduran Kürt halkı; sefalet zamlarına, işten çıkarmalara, sendika düşmanlığına karşı mücadeleye girişen işçiler, çevresel yıkıma karşı ayağa kalkan köylüler, şiddete ve çifte sömürüye karşı sokakları dolduran kadınlar Tek Adam rejiminden çıkışın seçimleri beklemekle değil, kitlelerin seferberliğiyle gerçekleşebileceğini ortaya koyuyorlar. Şimdi görevimiz bu mücadelelerin birleştirilmesiyle Tek Adam rejiminden gerçek bir kopuşu sağlayacak bir siyasi alternatifin inşa edilmesidir. Burjuva düzen ittifakları karşısında emeğin ve özgürlüğün bağımsız ittifakını kuralım!

Halkların özgürlüğü, emekçilerin birliği şiarıyla emekçi halkları bu Newroz’da da meydanları doldurmaya davet ediyoruz. Newroz kutlu olsun! Newroz pîroz be!

Siyasi tutsaklara özgürlük!

HDP’ye yönelik baskılara son! Kürt halkının vekillerine dokunma!

Kayyumlara hayır! Kürt halkının iradesine dokunma!

Sınır ötesi operasyonlara ve ilhaka son! Savaşa değil halka bütçe!

Kürtçe yasaklanamaz! Anadilinde eğitim haktır!

Kürt halkına kendi kaderini tayin hakkı! Türk ve Kürt işçi sınıfının birliği!

Tek Adam rejiminden çıkış için bağımsız ve egemen Kurucu Meclis!

15 Mart 2022

İşçi Demokrasisi Partisi

Yorumlar kapalıdır.