İDP bildirisi: Onur Haftası yasaklanamaz!

Tek Adam rejimi, LGBTİ+ hareketine dönük kriminalizasyon ve nefret politikalarını sürdürüyor, LGBTİ+ düşmanlığını ve ayrımcılığı körüklüyor. Son olarak iktidar, bu sene 30. yılını kutlayacağımız İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası’nı ve 20. İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nü hedefleyerek etkinlik yasağı getirdi. İDP olarak, “Onur Haftası yasaklanamaz! LGBTİ+lara dönük baskılara son!” diyoruz. İktidarın LGBTİ+ mücadelesini engelleme girişimleri karşısında mücadelelerinin yanındayız.

• LGBTİ+ların maruz kaldıkları ayrımcılığa, dışlanmaya ve marjinalleştirmeye hayır!
• Cezasızlık politikalarına, iyi hal indirimlerine son! Kadın ve LGBTİ+ cinayetleri nitelikli hal sayılsın!
• Mülteci LGBTİ+lar da dahil olmak üzere tüm LGBTİ+ların çalışma, sağlık gibi kamusal haklardan eşit bir şekilde yararlanabilmelerini sağlayacak, LGBTİ+ları her alanda güçlendirecek politika ve düzenlemeler için bütçe ayrılsın!
• Anayasa’nın eşitlik ile ilgili 10. maddesine “cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim” ibaresi eklensin!
• Seks işçiliğine dair oldukça dar kapsamlı olan yasanın yeniden düzenlenmesi, kapsamının genişletilmesi, sektörde çalışan işçilerin güvenceli, sigortalı ve sendikalı çalışma hakkının tanınması gerekmekte. Seks işçilerinin çalışmaları için ayrılmış, güvenli alanlar belirlensin!
• İşyerlerinde LGBTİ+ kotası, trans+lara emek kotası!
• Translara, tıbbi müdahale dönemini ve sonrası kapsayacak şekilde ücretli izin hakkı tanınsın!
• Başta uyum sürecine giren translar olmak üzere tüm LGBTİ+ların işyerlerinde şiddete ve mobbinge uğramalarını önleyecek, haklarını koruyacak düzenlemeler acilen yapılsın! İşyerlerinde toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelime dayalı ayrımcılığın ve şiddetin önüne geçmek için zorunlu eğitimler verilmeli. Bu ve benzeri düzenlemeleri öngören ILO 190 Sözleşmesi imzalanıp etkin uygulansın!
• Bir kişi daha eksilmeyeceğiz! Nefrete inat yaşasın hayat!

Yorumlar kapalıdır.