İran işçi sınıfı, ayaklanmaya grevlerle katılıyor

İran’da geçtiğimiz 1 ay boyunca işçi sınıfı grevlerle, İslam Cumhuriyeti rejimi karşısında gelişen seferberliklere daha da aktif bir şekilde dahil oldu. Hazırlanan bu haritada eksikler olsa dahi sınıfın ülkenin birçok bölgesinde mücadale içerisinde olduğunu görmek mümkün.

1 Aralık 2022, İran’daki grevler haritası. Haritada taşımacılık işçilerinin mevcut grevleri gösterilmemiştir. Kaynak: The Revolution Times.

Demir-çelik, metal, petrol rafinerileri, taşımacılık (kamyon şoförleri, rafineri tankerleri, vb.), gıda, eğitim emekçileri gibi birçok farklı sektörde grev ve mücadeleler sürüyor. Molla rejiminin kitle seferberliklerine dönük yoğun baskısı karşısında İran işçi sınıfının üretimden gelen gücünü kullanarak mücadele sahnesine çıkması, ülkede diktatörlük rejimi karşısında süren kitlesel seferberliklerin kaderinde belirleyici unsurlardan biri.

Kitleler ve rejim arasında seferberlikler sonucunda açığa çıkan “pat durumundan”, İran emekçi halkları yararına bir çıkışın yaratılmasında, belleğinde ciddi mücadele ve örgütlenme birikimi olan ülke işçi sınıfının rolü belirleyici olacak.

Tabii mevcut grevlerin önemli bir kesiminin kendi aralarında tam anlamıyla bir koordinasyona sahip olmadığını da belirtmemiz gerekiyor. Bu 43 yıllık diktatörlük rejiminin sınıf örgütlenmesi üzerinde uyguladığı baskıcı politikanın bir sonucu.

Öte yandan mücadele halindeki işçi sınıfının elinde 1979’un şuraları, 2018-2020 grev dalgalarının örgütlenme deneyimleri mevcut. Ve bugün de özellikle 2018 yılından beri var olan kendi özörgütlenmelerini geliştiriyorlar.

Fabrika komiteleri, konseyler, şuralar yoluyla işyerlerinde, sektörlerinde ve aynı zamanda da yaşadıkları bölgelerde kitle özörgütlenme araçlarını inşa çabası içerisindeler. Keza bu örgütlenmelerin gelişip ulusal bir koordinasyon seviyesine erişebilmesi mevcut grevlerin de koordinasyonunu mümkün kılacak. Ve bu vesileyle, zaten İran işçi sınıfının halihazırda gündeminde olan bir genel grevin örgütlenebilmesini açığa çıkartacak.

Böylesi bir süreç molla rejiminden ve sömürü politikalarından İran emekçi halkları yararına bir kopuş için anahtar nitelikte.

Ve yine rejimin karşısında kadınların, gençlerin, emekçi halkların, kitlelerin kendi özörgütlenmelerini yaygınlaştırarak, kendi ikili iktidar pratiklerini açığa çıkartmalarında da belirleyici.

***

Bu yazı ilk olarak Twitter’da yayımlanmıştır:

Yorumlar kapalıdır.