Tahran ve Banliyösü Otobüs İşçileri Sendikası’nın tutuklu önderi Rıza Şahabi’den açık mektup

Aşağıda okuyucularımızla, İran taşımacılık işçileri önderi Rıza Şahabi’nin Evin Hapishanesi’nden 30 Ekim 2022 tarihinde yayımladığı açık mektubun Türkçe çevirisini yayımlıyoruz. Şahabi, İran rejimi tarafından hapishanede gördüğü işkence nedeniyle ağır sağlık sorunları yaşamakta.

***

Kamuoyunu, onurlu ve çalışkan halkımızı ve tüm ücretli işçileri bilgilendirmek amacıyla bu satırları kaleme alıyorum;

Birincisi: Sahte ve mide bulandırıcı komplolar kullanarak sözde ulusal medyanın (İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyonu), tamamen hiçbir beklenti olmaksızın ortaya çıkan emekçi eylemlerini ve her özgür insanın işçi sınıfının (hem İranlı hem de İranlı olmayan) sorunları hakkındaki endişelerini, kamuoyunu yanlış bir şekilde etkilemek için dış mihraklar kategorisine bağlamasını tiksinti içinde reddediyorum.

İkincisi: 13 Temmuz 2022’de güvenlik teşkilatı tarafından açılan ve kovuşturulan kendi davamın, benim, yani Reza Şahabi’nin herhangi bir suç işlemiş olmasıyla herhangi bir bağlantısı bulunmamakta; bu dava, sadece itibarımı sarsmak için önceden yazılmış bir senaryo. Benim bütün faaliyetlerim, tamamen rasyonellikten doğdu ve işçi sınıfına ve emekçilere yönelik birkaç yüz yıllık kurumsallaşmış baskının acısından ve benim ve benim gibi insanların ekonomik olarak boyun eğdirilmesinden kaynaklandı. Neticede teşhir olan ve zaten başarısız olan bu senaryo, akıbeti zaten açık ve ortada olduğu için, usulsüz toplantı ve gizli anlaşma suçundan 5 yıl, rejim aleyhine propaganda yapmak suçundan bir yıl hapis cezasıyla sonuçlandı. Aynı zamanda Tahran ve komşu illere iki yıllığına girişin yasaklanması, sendikal faaliyetlerden iki yıl men ve yurt dışına seyahat yasağı da davamın sonuçlarındandı.

Üçüncüsü: Bugünlerde hükümet ajanlarının tarif edilemez boyuttaki örgütlü zulmünün ve vahşetinin karşısında duran muhterem İran halkının haklı taleplerini bastırmak için hükümetin umutsuz çabalarını kınıyorum ve halkımızın sebat ederek geri adım atmadığını hatırlatıyorum. Ben Rıza Şahabi, bu tür organize ve düşüncesizce yapılan zulümlere yıllarca müsamaha gösteren tüm dostlarımın ve sevdiklerimin yanında olduğumu ve dimdik ayakta durmaya devam edeceğimizi, haklı çabalarımızdan vazgeçmeyi kabul etmeyeceğimizi de belirtmek isterim.

Ne yazık ki mevcut durumda ben ve sendikadan yoldaşlarım, ülke çapında her türlü haber alma imkanından mahrum kalan halkımızın diğer kesimleri gibi, Ulusal Radyo ve Televizyon’da haksız, tek taraflı ve hiçbir geçerliliği olmayan, asılsız ithamlardan ve yalanlardan kaçınamadık; hatta sanıkların mahkeme karşısında insani ve hukuki hakları dahi gözetilmedi ve bu asılsız suçlamaların ulusal medyada yayınlamasına izin verildi.

Ulusal Radyo ve Televizyon’a, yargıya ve devlet makamlarına yaptığımız şikayetler herhangi biri sonuç vermeyeceğinden, şikayetimizi, uğradığımız zulmü ve masumiyet iddiamızı mücadeleci halkımızın takdirine ve tarihe bırakıyoruz.

Emekçilerin çözümü birlik ve örgüttür!

Tahran ve Banliyö Otobüs İşçileri Sendikası yönetim kurulu üyesi;

Rıza Şahabi

30 Ekim 2022

4. koğuş, 3. salon, Evin Hapishane Merkezi

Yorumlar kapalıdır.