TÜMTİS, İran Konsolosluğu önünde Şahabi’yle dayanışma eylemi düzenledi

Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS), 22 Aralık saat 11.00’de, Fatih’te bulunan İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu önünde, 18 Mayıs 2022’den beri tutuklu bir halde Evin Hapishanesi’nde tutulan ve sağlık durumu giderek kötüleşen Tahran ve Banliyösü Otobüs İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Şahabi’nin serbest bırakılması talebiyle bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasına, TÜMTİS’in örgütlü olduğu işyerlerinden birçok temsilci işçi katıldı. Basın açıklamasını TÜMTİS İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Ersin Türkmen gerçekleştirdi.

Basın açıklamasında aynı zamanda tutuklu bulunan diğer sendikacıların ve işçi önderlerinin serbest bırakılması ve şu an İran’ın birçok eyaletinde yayılmış bulunan taşımacılık işçilerinin grev dalgasıyla dayanışma çağrısı da yapıldı.

Basın açıklaması henüz başlamadan, emniyet güçleri İran Konsolosluğu önünde barikatlar oluşturdu ve daha sonrasında da, basın açıklamasının konsolosluğun önünde yapılamayacağını, İranlı yetkililerin talebinin bu yönde olduğunu belirtti. Bu, İran’ın kadınları ile işçilerini bugün idam sehpalarına gönderen İslam Cumhuriyeti rejiminin yaşadığı kriz ile korkunun, birçok ifadesinden yalnızca bir tanesi. Mollaların diktatörlüğü İran’da sendikalara izin vermediği gibi, diğer ülkelerdeki temsiliyet binaların önlerinde de sendikaların kendilerini protesto etmesini istemiyor.

“Rıza’ya özgürlük istiyoruz!”, “Yaşasın enternasyonal dayanışma!”, “İranlı işçiler yalnız değildir!” sloganlarının atıldığı basın açıklamasının ardından, okunan basın açıklamasının İngilizce ve Farsça çevirileri de konsolosluktan bir yetkiliye teslim edildi.

Rıza Şahabi 30 Ekim 2022 tarihinde Evin Hapishanesi’nden bir açık mektup yayımlamış ve rejimin kendisine yönelttiği düzmece suçlamaları reddederek, İran’da sürmekte olan halk devrimiyle olan dayanışmasını ilan etmişti:

“Bugünlerde hükümet ajanlarının tarif edilemez boyuttaki örgütlü zulmünün ve vahşetinin karşısında duran muhterem İran halkının haklı taleplerini bastırmak için hükümetin umutsuz çabalarını kınıyorum ve halkımızın sebat ederek geri adım atmadığını hatırlatıyorum. Ben Rıza Şahabi, bu tür organize ve düşüncesizce yapılan zulümlere yıllarca müsamaha gösteren tüm dostlarımın ve sevdiklerimin yanında olduğumu ve dimdik ayakta durmaya devam edeceğimizi, haklı çabalarımızdan vazgeçmeyi kabul etmeyeceğimizi de belirtmek isterim.”

Bu açık mektubun Türkçe çevirisini yayımlamamızın ardından, İranlı işçi örgütleri Gazete Nisan muhabirlerine, Şahabi’nin güncel sağlık durumunu özetleyen ve Şahabi’nin İslamcı diktatörlüğün işkencesi altında hayatını kaybetme riski taşıdığını açıklayan bir rapor ulaştırdılar:

“Tetkikleri yapan hekimin, C4 ve C5 omurlarındaki disklerin ciddi şekilde hasar gördüğünü ve bu disklerdeki yırtılmanın boyutu nedeniyle C1 ve C2 omurlarının da şiddetli baskı altında olduğunu tespit ettiği belirtildi. Acil önlem alınmadığı takdirde Rıza Şahabi’nin durumunun daha da kötüleşebileceği belirtildi.

Rıza Şahabi’nin tutuklanması ve sorgulanması sırasında maruz kaldığı işkence sonucu aldığı yaralar nedeniyle daha önceden sırt ve boyun ameliyatı geçirdiğini tekrardan belirtmeliyiz. Ne yazık ki Evin Hapishanesi’ndeki kötü yaşam koşulları ve uzun sorgulamalar esnasında uygulanan şiddet, Rıza Şahabi’nin boyun ve omuz ağrılarının daha da artmasına neden oldu.”

İran’da Rıza Şahabi’nin ve onun gibi yüzlerce sendikacının tutulanmasının ve binlerce devrimcinin gözaltına alınmasının hiçbir meşru gerekçesi bulunmamakta. Bu baskı ve kovuşturma vakaları, mollaların iktidarda kalmak için başvurdukları acınası siyasi hamlelerden başka bir anlama gelmiyor. Ancak Mahsa Jina Amini’nin katlinin üzerinden 3 ay geçmiş olmasına rağmen İranlı işçilerin, kadınların ve halkların seferberlikleri ile grevleri geri çekilmiyor ve gerek Evin Hapishanesi’nde olsun, gerek başka bir zindanda, İranlı emekçiler sınıf savaşçılarının özgür bırakılmaları ve demokratik haklarına kavuşmak için mücadele etmeyi sürdürüyorlar.

Bu bağlamda TÜMTİS’in eylemi, uluslararası dayanışma çerçevesinde büyük bir önem taşıyor. İran’daki süreç adım adım bir işçi devrimine doğru yaklaşırken ve İran sınıf hareketi büyük fedakarlıklar göstererek tepesinde despotik rejimi alaşağı etmeye çalışırken, TÜMTİS’in bu eylemi, şu ana kadar Türkiye’de sendikal hareket içinden gösterilen biricik dayanışma eylemi oldu.

Rıza Şahabi’ye özgürlük!

İranlı taşımacılık işçilerinin greviyle dayanışmaya! İranlı işçiler yalnız değildir!

***

Aşağıda okuyucularımızla TÜMTİS’in İran Başkonsolosluğu önünde okuduğu basın açıklamasının Türkçe ve Farsça metinlerini paylaşıyoruz:

SENDİKA YÖNETİCİSİ RIZA ŞAHABİ’YE ÖZGÜRLÜK!

GREVDEKİ TAHRAN TAŞIMACILIK İŞÇİLERİNİN HAKLI TALEPLERİNİN YANINDAYIZ!

Basına ve kamuoyuna

SENDİKA HAKKI EVRENSEL BİR HAKTIR ENGELLENEMEZ. TAHRAN TAŞIMACILIK İŞÇİLERİ SENDİKASI YÖNETİCİSİ ŞAHABİ’NİN DERHAL SERBEST BIRAKILMASINI, ÖZGÜRLÜĞÜ VE SAĞLIĞI ÖNÜNDEKİ ENGELLERE VE BASKILARA SON VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ.

Tahran ve Banliyösü Otobüs İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Şahabi ve çok sayıda sendika aktivisti ve üyesi, sendikacılık faaliyetleri gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine konulmuştur.

Rıza Şahabi, dünyada 20 milyonu aşkın taşımacılık işçisini temsil eden ve Türkiye’den sendikamız TÜMTİS’in de üyesi olduğu Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu-ITF’ye bağlı Tahran merkezli taşımacılık işçileri sendikasının yöneticisidir. 

Rıza Şahabi, 2022 yılı 1 Mayıs’ında insanca ücret talebiyle yapılan hak alma grevinin ardından; 18 Mayıs 2022 tarihinde, kendisi gibi çok sayıda sendika yöneticisi ve üyesiyle birlikte gözaltına alınıp tutuklanmıştır.

Şahabi’yle birlikte 11 otobüs işçisi, aralarında öğretmen ve çeşitli işkollarından işçilerin de olduğu sendika üyeleri ve yöneticileri tutuklanmıştır. Bunlardan biri yine Tahran ve Banliyösü Otobüs İşçileri Sendikası’nın tanınmış bir üyesi olan Hassan Sayidi’dir. Bu tarihten beri Evin Cezaevi’nde tutulan sendika aktivistleri, aileleri ve yakınlarıyla görüştürülmemekte, adil yargılanma ve haber alma hakları engellenmektedir.

Rıza Şahabi, sendikacılık faaliyetleri yürüttüğü 2010-2017 yıllarında da defalarca kez gözaltına alınmıştır. Bu dönem, hapishanede gördüğü darp ve kötü muameleye bağlı, şiddetli sırt ağrısı, karaciğer ve böbrek fonksiyonu bozukluğu gibi sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Mart 2018’de serbest bırakılan Şahabi, 2022 Mayısında tekrar hapse konulmuş ve adil olmayan bir yargılama sonucu 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır.

Şu anda İran’da, Mahsa Amini’nin öldürülmesinin ardından başlayan protesto dalgasıyla birlikte binlerce taşımacılık işçisi hakları için grevdedir. Grevdeki taşımacılık işçileri, daha iyi ücret, sosyal haklar, sigorta ve sendikalaşma hakkı talep etmekte; aynı zamanda sendika yöneticisi Rıza Şahabi’nin serbest bırakılmasını istemektedirler. Taşıma işçisi kardeşlerimizin haklı taleplerinin yanında olduğumuzu ve onlarla dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyoruz.

Temel bir insan hakkı olan ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan sendika hakkı ve sendikacılık faaliyetlerinin tutuklanma ve hapis gerekçesi yapılması, bu gerekçeye dayanılarak Rıza Şahabi ve arkadaşlarının tutuklanıp hürriyetinden yoksun bırakılması kabul edilemez bir durumdur.

Şahabi, günlerdir açlık grevinde ve sağlık durumu giderek kötüleşmektedir. Şahabi, maruz kaldığı hukuksuzluğa son verilmesi halinde, açlık grevini sonlandıracağını duyurmuştur. Bu çağrıya derhal cevap verilmeli, Şahabi özgürlüğüne kavuşmalıdır.

Rıza Şahabi, tutuklanması ve sorgulanması sırasında gördüğü şiddet ve cezaevindeki insanlık dışı muamele nedeniyle ağır sağlık sorunlarıyla karşı karşıyadır. Acil önlem alınamadığı takdirde durumunun daha da kötüleşeceği ortadadır.

Buradan sesleniyoruz; Vicdana, evrensel hukuka, insan haklarına aykırı bu duruma derhal son verilmelidir. Rıza Şahabi ve diğer sendika üyeleri ve aktivistleri derhal serbest bırakılmalıdır.

Yöneticiliğini yaptığı sendikasıyla birlikte çoğu kez Türkiye’deki taşıma işçilerinin mücadelesi ve sendikamız TÜMTİS’le dayanışma içinde olmuş dostumuz Rıza Şahabi’nin, ağır sömürü altındaki taşıma işçilerinin insanca çalışma ve insanca yaşama mücadelesinin yanında olmaktan, onların hak ve çıkarlarını korumaktan başka bir gayreti olmamıştır.

Bizler, her türlü insanlık dışı muamelenin karşısında olmaya, Rıza Şahabi’nin ve İran taşıma işçilerinin hak alma mücadelesinin yanında olmaya devam edeceğiz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla bildiririz.

Ersin Türkmen

TÜMTİS İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı

***

***

TÜMTİS’in Rıza Şahabi’ye özgürlük talep ettiği basın açıklaması, İran sürgün basınında birçok yayın organı tarafından haberleştirildi:

https://www.instagram.com/p/Cmera_tu9dl/?igshid=OGQ2MjdiOTE=

https://www.instagram.com/p/CmeR9CctR81/?igshid=OGQ2MjdiOTE=

https://www.instagram.com/p/Cme9g_QNxHE/?igshid=OGQ2MjdiOTE=

https://www.instagram.com/p/Cme-fpuKlru/?igshid=OGQ2MjdiOTE=

https://www.instagram.com/p/CmfMQdVtQKy/?igshid=OGQ2MjdiOTE=

***

Basın açıklamasının tamamının video kaydı:

***

Basın açıklamasının Farsça seslendirmesi:

Yorumlar kapalıdır.