İran: “Herhangi bir temsilciye ihtiyacımız yok, kendi kendimizi savunacağız”

Bu yazının orjinali Slingers Collective web sitesinde yayımlanmıştır.

Devrim ilerledikçe, egemen ekonomik, siyasi ve kültürel yapıları devirmekten korkanların gerçek yüzleri daha belirgin hale geliyor.

Bu kez, eski Şah’ın oğlu Rıza Pehlevi’ye “temsil yetkisi” verilmesine dönük köhnemiş senaryo, çeşitli akımların düşüncelerini daha önce hiç olmadığı kadar açık ve şüphe bırakmayacak şekilde ortaya koymuştur. Elbette bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Mücadelelerini ve fedakârlıklarını küçümseyen, görmezden gelen ve kendilerine ataerkil bir lider atayanları halk ve ezilen kitleler tanısın. Bizler, toplumun zenginliğini üreten ve bu devrimin bedelini ödeyen insanlar olarak karşı cephedeyiz; neden bir başkasına yönelelim ki?

Daha önce de söylediğimiz gibi, emperyalist hükümetler tarafından desteklenen koalisyonlar istikrarsız, zira kendi çıkarlarını kendi yöntemleriyle gözeten siyasi simsarlardan oluşan bir ittifak kurmak kolay bir iş değil, özellikle de hem monarşi hem de İslami kapitalizm altında baskı görmüş çileden çıkmış insanların gözleri önünde. Şimdiye kadar Hamit İsmailion koalisyondan ayrıldı ve müttefiklerden üçü majestelerine vekalet verme kampanyasına henüz katılmadı! Her ne kadar bu eylem yasal olarak anlamsız ve daha çok bir propaganda amaçlı olsa da, sağcı alternatifin Rıza Pehlevi’ye vekalet vererek iki amaç güttüğü görülüyor. Birincisi, emperyalistlerin ellerindeki kozlarla ilgili olarak İran’daki kamuoyunu ölçmek ve belki de kendilerine az da olsa taraftar bulabilmek. Gerçi bu politika yeni değil ve henüz hiçbir hedefine ulaşamadı. Tüm ana akım medya, Monarşinin baskıcılığını ve suçlarını aklamak için 7/24 hizmet etmiyor mu? İkincisi, bu şekilde insanları meşgul ederek ve dikkatlerini dağıtarak İslam Cumhuriyetiyle ya da Devrim Muhafızları liderleriyle anlaşmaya varmak için mümkün olduğunca fazla zaman kazanmaya çalışıyorlar.

Kavramsal olarak konuşursak, bizi Parlamento’da temsil etmesi için birkaç kişiye temsil yetkisi vermekle, ülke işlerini yürütmesi için bir kişiye ya da her ikisinin bir kombinasyonuna izin vermek arasında esaslı bir ayrım yapmıyoruz.

Bize göre sağ alternatif, hangi isimden oluşursa oluşsun, sermayenin egemenliğini korumaya devam edecektir. Rıza Pehlevi ya da koalisyon hala toplumu kapitalist üretim biçiminde köleleştirmek ve işçi sınıfını sömürmek istiyor. Sadece devrim yolunda hareket etmemekle kalmıyorlar, tıpkı İslami rejim gibi onlar da bizim gerçek düşmanlarımız ve bu devrimci ayaklanmanın düşmanlarıdır. 

Bu nedenle, çabalarımızın ve hedefimizin halkın ve özellikle de işçi sınıfının yaygın ve kitlesel örgütlenmesine yönelik olduğunu bir kez daha tekrarlıyoruz. Örgütlü, istikrarlı, disiplinli ve ülke çapında bir güce dayanırsak bu devrimin başarılabileceğine inanıyoruz. Üretim biçiminin kâr için değil, toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için ve halkın doğrudan katılımıyla gerçekleştiği bir devrim için mücadele ediyoruz.

Ocak 2023 

İmzacılar:

Kürdistan’ın militan devrimci kadınları

Kadın hakları aktivistleri- Senendec 

Kamkaran’ın Devrimci Gençliği

Piranşehr’in Devrimci Gençliği

Gazvin Devrimci Komitesi

Senendec Devrimci Gençliği

Jawroud’un Devrimci Gençliği

Dezli Devrimci Gençlik Konseyi

Mahabad Kızıl Devrimci Gençlik Komitesi

Nişabur Ayaklanma Komitesi

Yorumlar kapalıdır.