Brezilya: Darbecilere af yok! Bolsonaro hapse! Tüm darbecilerin mal varlığına el koyun ve kamulaştırın!

Brezilya’da 8 Ocak’ta aşırı sağ, darbe yanlısı güçlü bir eylem gerçekleştirdi. Patronlar tarafından finanse edilen ve bölgede bulunan ordu tarafından desteklenen grup Planalto Sarayı, Kongre ve Federal Yüksek Mahkeme’yi işgal etti. Bolsonaro destekçileri muhalefetin olmadığı, sendikaların kapatıldığı ve ücretler veya sosyal haklar için eylem yapanların bastırıldığı veya doğrudan öldürüldüğü bir askeri diktatörlük istiyor. Estado Novo’da (Yeni Devlet) ve 1964 diktatörlüğünde de durum böyleydi. Bu kabul edilemez. Bolsonarocuların darbe eylemlerini ve diktatörlük kurma projelerini ezmek için geniş bir eylem birliği örgütleyerek onlara sokaklarda karşılık vermeliyiz. Askeri darbeyi savunan tüm ordu personelini, parlamento üyelerini ve patronları sokakta yenmeliyiz.

Ulusal çapta mücadeleleri ve taban örgütlerini birleştirecek bir meclis toplamalıyız

9 Ocak eylemleri, Brezilya’da darbe çağrısı yapan eylemlere yanıt olarak doğru bir adımdı. Ülkenin başlıca kentlerinde eylemler düzenlendi. Şimdi görevimiz, Bolsonarocuların eylemlerine karşı olan tüm işçi sınıfı ve halk tabanını seferber etmektir.

Ancak 9 Ocak’ta büyük bir zayıflık da vardı: Lula hükümeti ve Geniş Cephe (Frente Amplio, FA), seferberlikleri tüm gücüyle desteklemedi ve sokaklardaki mücadeleyi ettirmedi. Neofaşizm ancak ve ancak sokaklarda gelişen bir halk seferberliği ile yenilebilecekken Lula, İşçi Partisi (Partido dos Trabalhadores, PT) ve Geniş Cephe, düzen içi, kurumsal eylemlere bel bağlayarak hareket ediyor. Büyük bir seferberlik örgütlemek, bu sorunun temel çözümü olacaktır. Bu sebeple Lula, İşçi Partisi ve Federal Hükümetin, Bolsonaro taraftarlarının askeri darbe yanlısı eylemlerine karşı sokak gösterileri çağrısı yapması gerektiğini söylüyoruz.

CUT, CTB, MST, MTST, UNE ve UBES gibi başlıca sendikaların, demokratik özgürlüklerin ve taleplerimizin savunulması için, darbe yanlısı eylemlere karşı sendika ve toplumsal hareketlerin temsilcileriyle halk meclislerinin genel kurul çağrısına devam etmesi gerekiyor: Ücretlerin yeniden düzenlenmesi, gıda fiyatlarının ve vergilerin dondurulması, eğitim ve sağlık için daha fazla fon ayrılması, telefon uygulamalarına bağlı olarak çalışan işçilerin talepleri, siyahların talepleri, kadın ve lgbti+ların talepleri.

Sendikalar ve toplumsal hareketler, yeni bir ulusal mücadele günüyle seferberliğimizi yürüyüşler, özörgütlenmeler ve iş yavaşlatma eylemleriyle destekleyecek demokratik meclisler aracılığıyla her işyerinde ve mahallede mücadeleyi örgütlemelidir. Sendikalar ve halk örgütlenmeleri üzerinden özsavunmamızı da geliştirmeliyiz.

Bolsonarocuların otoyol ablukalarını ve bulundukları yerlerde darbe eylemlerini engelleyen Angra dos Reis işçileri veya Gaol ve Gaviões da Fiel taraftarları gibi örgütlenmeliyiz.

Cezasızlığa son!

Lula, Geniş Cephe, İşçi Partisi ve diğer patron partilerinin Bolsonarocu darbe eylemlerini durduramayacağı gün gibi ortada. Onlar kurumsal yolu, Kongre’yi ve Federal Yüksek Yargı’yı izliyorlar ve bu darbe girişimine konuşmalarla, darbecilere karşı önergeler yayımlayarak cevap veriyorlar. Ancak bu yol yeterince somut eylemlerle sonuçlanmıyor. Pandemi sırasında ve 7 Eylül’deki darbe eylemlerini cezalandırmak için hiçbir şey yapmadılar. Askeri polis eylemlerine, otoyol kontrolünden sorumlu polislere ve ordunun Bolsonarocu bir diktatörlük kurmasını talep ederek kışlaların önünde toplanan insanlara karşı da hiçbir şey yapmadılar. Şimdiye kadar isimleri silahlı yaralama da dahil pek çok skandalla anılan yozlaşmış politikacılar Roberto Jeferson ve Carla Zambeli’ye yönelik neredeyse hiçbir şey yapmadılar.

Federal polisin önünde gerçekleşen darbe eylemleri cezasız kaldı. Terör girişimi ciddiye alınmadı. Bolsonaro ceza almadan ülkeyi terk etti. Bu böyle gitmez! Lula hükümetinin ilk tedbirleri, hiçbir af veya bağışlama tanımadan Bolsonarocular ve onların otoriter projeleriyle hesaplaşmak olmalıydı.

8 Ocak’ta başkent Brasilia’nın valisi Ibaneis ve Savunma Bakanı Jose Mucio’nun bu eylemlerde suç ortağı olduğu açıktı. Brasilia’ya yapılan kısa süreli federal müdahale ve devlet liderliğinin temize çıkarılması, Ibaneis’in görevden alınması ve Anderson Torres’in tutuklanması veya bazı şirketlerin varlıklarının engellenmesi yetersiz önlemlerdir. Bunlar, 8 Ocak darbe eylemlerine karşı yeterli bir niteliği olmayan asgari önlemlerdir.

Brasilia eyalet yönetimini ve federal hükümette bu eylemlerden sorumlu olan herkesi araştırmak ve cezalandırmak gerekmektedir. Bu yüzden Brezilya’nın Adalet Bakanlığı Genel Sekreteri Capelli’nin açıklamalarında: “Sorun yetkililerde ya da kurumlarda değil” derken doğruları söylemediğini belirtiyoruz. Ordunun darbeci kesimlerin aklamaya yönelik herhangi bir girişim, yalnızca neofaşist projeyi ve askeri diktatörlüğü savunanları güçlendirecektir.

Doğru yol; federal hükümetteki milletvekillerini ve Bolsonarocuları hedef almaktan geçiyor: Savunma bakanı, Kurumsal Güvenlik Kabinesi (GSI) ve genel kurmay; hedeflerimiz bunlar olmalı. Ayrıca bu eylemlerin liderlerinin mal varlıklarına el konulmalı ve darbeyi finanse eden şirketler kamulaştırılmalıdır.

Gösteri hakkı kısıtlanamaz! Darbecileri hemen hapse atın!

Yüksek Federal Mahkeme Bakanı Alexandre de Moraes’i ve Yüksek Federal Mahkeme’yi güçlendirmek, Lula/Alckmin hükümetinin ciddi bir hatasıdır. Şimdi bu kurum yürüyüşlerin veya kamu binalarının işgali yoluyla gösteri yapma hakkının geçici olarak kısıtlanmasına karar verdi. Yüksek Federal Mahkeme’nin gösteri yapma özgürlüğünü kısıtlayan kararlarına hiçbir şekilde destek vermiyoruz.

Bolsonarocular gösteri yapma özgürlüklerini kullanmıyorlar; darbe eylemleri düzenliyorlar ve tutuklanmaları gerekiyor. Bolsonarocuları durdurmak için sokaklarda kitlesel olarak seferber olmalı ve gerekirse binaları işgal etmeliyiz. Petrol işçileri, rafinerileri Bolsonarocu saldırılara karşı savunmak için isterlerse rafinerileri işgal etme ve onları çalışır durumda tutma hakkına sahiptir.

Hükümete Bolsonarocu kesimleri almak Lula’nın hatasıdır!

Hükümette aşırı sağ ile ittifak kurmak ciddi bir hatadır. Bu ittifakla hükümet, Savunma Bakanlığını Roberto Jefferson ve Rahip Kelmon’un Brezilya İşçi Partisi’nden (PTB) Jose Mucio’ya ve Turizm Bakanlığını milislerle bağlantılı bir parti olan Birleşik Brezilya’dan (União Brasil) Daniela de Waguinho’ya devretti. Ve Bolsonaro’nun suç ortağı olan ve Bolsonaro’nun görevden alınmasını bizzat engelleyen Arthur Lira ile anlaşıp bütçe görüşmelerini gizlice kapattı. Bolsonarocu kesimlerle yapılan anlaşma; Lula ve İşçi Partisi’nin hem patronlarla hem de ABD ve Avrupa emperyalizminin temsilcileriyle ittifak kuran başkan yardımcısı ve patron temsilcisi Alckmin ile izlediği sınıf uzlaşmacılığının sonucundan başka bir şey değildir. Bu burjuva ittifaklarla, Arthur Lira ve “merkez” partileriyle yapılan anlaşmalarla, işçi sınıfının ve halk kesimlerinin hizmetinde olmak mümkün değildir.

Aynı zamanda, darbecilerin önüne kurumsal kanalları izleyerek geçme çizgisi de yanlıştır. Bu yalnızca sağcıların çoğunlukta olduğu Ulusal Kongre, Tarcisio gibi Bolsonaro valileri ve Yüksek Federal Mahkeme tarafından rehin alınmak anlamına gelecektir. Örneğin Geniş Cephe, 9 Ocak eylemleri için tüm gücünü seferber etmekten kaçındı ve şimdi de bu mücadeleyi devam ettirmiyor. Bolsonaro taraftarlarının kontrol ettiği Kongre ve eyalet yönetimleri üzerinden demokrasiyi savunmak mümkün değildir. İhtiyacımız olan şey, darbeyi tek seferde ve kalıcı olarak yenmek için geniş bir eylem birliği içinde militan ve kitlesel sokak protestolarıdır.

Sınıfçı bir sol ve patronların yer almadığı bir işçi sınıfı hükümeti için savaşıyoruz!

İşte bu saydığımız sebeplerle biz, sınıf bağımsızlığımızı korumanın şart olduğuna inanıyoruz. Lula hükümetine katılmıyor veya onu desteklemiyoruz. İşçi sınıfının ve emekçi halkın talepleri ekseninde bir program öne çıkarıyoruz. Sınıfçı ve devrimci bir solun inşası için mücadele ediyoruz. Ancak böyle bir sol işçi sınıfından ve emekçi halktan yana bir çıkışı sağlayabilir ve patronların yer almadığı bir işçi hükümeti, sosyalist bir Brezilya için savaşım verebilir.

CST (Sosyalist İşçi Akımı – PSOL Eğilimi), ne Lula hükümetine katılır ne de onu destekler. Ancak onu Bolsonarocuların ve aşırı sağın darbe eylemlerine karşı savunur. Bu nedenle, herhangi bir askeri diktatörlük projesine karşı halkın ve demokratik işçi seferberliğinin aktif bir parçasıyız. Bu bağlamda sokak eylemlerinin güçlendirilmesini ve sürekliliğini savunuyoruz.

Sokakları doldurmaya çağırıyoruz ve Lula/Alckmin hükümetinden ulusal seferberlik ilan edip tüm darbecileri cezalandırmasını talep ediyoruz

CUT, CTB gibi ana sendikalardan ve diğer hareketlerle birlikte Lula’dan, İşçi Partisi’nden ve federal hükümetten Bolsonarocuların darbe girişimlerini bertaraf etmek için sokaklarda ulusal bir protesto çağrısı yapmasını talep ediyor ve ayrıca şu talepleri yükseltiyoruz:

– Darbe eylemlerine ve önceki eylemlere karışanlar derhal tutuklansın. Sermayedarların tutuklanmasının yanı sıra tüm mal varlıklarına el konulmasını talep ediyoruz. Bolsonaro, ailesi, eski bakanları ve Kongre’deki liderleri tutuklanmalı ve mal varlıklarına derhal el konulmalıdır.

– Bolsonarocu patronların ve liderlerin (politikacılar, sanatçılar, patronlar, YouTube ünlüleri ve askeriye) banka, vergi, telefon ve elektronik aletler gibi tüm sırları derhal araştırılsın. Bolsonarocu askeri diktatörlüğü destekleyen herkes cezalandırılsın. Bolsonarocu hareketleri finanse eden şirketlerin tamamı kamulaştırılsın!

– Jose Mucio, Savunma Bakanlığından alınsın! Tüm Bolsonarocu parti bakanları görevden alınsın ve tüm Bolsonarocu meclis üyeleri Federal Hükümetten derhal çıkarılsın! Tüm GSI liderliğinin, ordunun, donanmanın ve hava Kuvvetlerinin yöneticileri tasfiye edilsin!

– Marielle, Genivaldo, Dom Phillips, Bruno Pereira ve kırsal kesimde ve şehirde polis saldırısının ve silahlı şiddetin mağduru olan herkes için adalet! Askeri polise, otoyol polislerine, Bolsonarocu milislere ve toprak zenginlerinin çetelerine son!

– Emek ve emeklilik reformları ve kemer sıkma politikaları gibi saldırılara ve Eletrobras’ta olduğu gibi özelleştirmelere son verilsin!

– Hükümette yüksek mevkilerde bulunan ve yüksek öğretim kurumlarında rektörlük yapan tüm Bolsonaro destekçileri ve askerler görevden alınsın ve derhal soruşturmaya tabi tutulsun!

– Ücret artışını, gıda fiyatlarının ve vergilerinin dondurulmasını, eğitim ve sağlığa daha fazla fon ayrılmasını ve telefon uygulaması işçilerinin talep ettiği gündemleri savunuyoruz!

Sosyalist İşçi Akımı Sekreterliği (CST), İşçilerin Uluslararası Birliği – Dördüncü Enternasyonal (İUB-DE) Brezilya seksiyonu, 12 Ocak 2023

Yorumlar kapalıdır.