Yıkımın sorumlusu Tek Adam rejimidir

Deprem öldürmez, yıkılan binalar öldürür. Ve 43 bini aşkın canımızı kaybettik, enkaz kaldırıldıkça bu sayının artacağından korkuyoruz. Ve on binlerce insanımız, çoğu bazı uzuvlarını kaybederek yaralandı. Bu kayıplarımızın hepsi çöken binalar yüzünden oldu.

İktidarın sorumluluğu ortada. Tüm raporlar gösteriyor ki Maraş depremine dair bilim insanlarının ve uzmanların uyarı ve öngörüleri aslında iktidar tarafından okunmuş, hatta buna dair toplantılar yapılmış, bizzat Soylu tarafından Maraş’ın depreme hazırlık konusunda pilot bölge seçildiği ilan edilmiş. Ama bütün bunlara rağmen işe yarar hiçbir somut hazırlık yapılmamış. Depremin yarattığı yıkımın boyutu ve ilk müdahaledeki gecikme ve yetersizlik bu ihmal ve zafiyeti kanıtlıyor. Deprem olasılığını bildiği halde gereğini yapmayan müteahhitler dahil bütün bu sorumlular kasıtlı ihmal suçu işlemiştir. Sayısız imar affıyla bu süreci destekleyen rant politikalarının üreticisi siyasiler de birinci dereceden sorumludur. Hepsinden hesap sorulsun.

Organizasyon acizliği

Maraş depremleri hazırlıksız, altyapısız, usulsüz çürük binaları yerle bir etti. Bu yıkım iktidarın enkazlara geç müdahale etmesiyle arttı. En az iki gün boyunca deprem bölgelerinde müdahaleler sadece yerel halk ve dayanışma için hızla bölgeye intikal eden insanlar tarafından yapıldı. Binlerce insanı sadece bu yüzden kaybettik.

Ancak üçüncü günle birlikte iktidar deprem bölgesine devlet gücünü intikal ettirmeye başladı ama bu kez de büyük bir koordinasyon sorunu ortaya çıktı. Enkaz altında kalanların kurtarılması için büyük iş makinelerin günlerce sağlanamaması birçok hayatın yitirilmesine yol açtı. Enkaz altında kalmayan ama evsiz barksız bir şekilde ortada kalan milyonlarca depremzedenin soğuk havada barınma, tuvalet, yiyecek-içecek ve üst-baş ihtiyaçları haftalar geçmesine rağmen halen tam anlamıyla çözüme kavuşturulamadı.

Bu sırada iktidar bu sorunları çözmeye öncelik vermek yerine sahada dayanışma için bulunan muhalefet güçlerine ve sivil gönüllülere karşı bir rekabet duygusuyla hasmane davranmaktan çekinmedi. İktidar, deprem sonrası müdahalede de sınıfta kalmıştır.

Ve yine rant arayışı

İktidarın bütün hazırlıksızlığına ve geç müdahalesine rağmen yüzlerce saat sonra dahi enkaz altından kurtarılanların olması, yaşanan ihmalin yarattığı yıkımın bir göstergesidir. Buna rağmen iktidar, enkaz altında kalan insanlar için az da olsa bir umut varken bir an evvel enkaz kaldırmaya girişmekten çekinmedi.

Cenazeler, yaralılar, kayıp çocuklar ve insanlar, bitmeyen artçı depremler, yıkılan binaların yaydığı toz ve diğer zararlılar, temizlik ve hijyenin olmayışının oluşturduğu salgın sorunları devam ederken iktidarın bir an önce inşaatlara başlamak istediği, çoktan sahibine teslim ihalelerin planlandığı, bir yılda bütün yıkım ve kaybın üzerinin örtülerek halktan kaçırılmak istendiği görülmekte.

İktidar yaşananlardan hiçbir şekilde ders almadı, almak istemiyor çünkü rant politikasına kaldığı yerden devam etmek niyetinde. Bu cinai tablo bir an önce seçimlerle sona erdirilmeli, bütün sorumlulardan geriye dönük hesap sorulması mutlak suretle sağlanmalıdır.

Yorumlar kapalıdır.