İUB-DE’nin 4. Ukrayna konvoyunun ardından

Rusya’nın 2022 Şubat ayında başlayan Ukrayna işgali ile yaygınlaştırılan iki büyük yalana karşı Ukraynalı sosyalistlerin ve bağımsız emek örgütlerinin yanında olduk. Rusya işgale Ukrayna’yı faşistlerden arındırmak için girmiyordu. Ukrayna’yı işgal girişimi kendi emperyal çıkarları içindi. Rus işgali Ukrayna’daki sosyalistlerin ve bağımsız emek örgütlerinin tasfiyesi anlamına gelecekti. Ukrayna’da işgale Rusça konuşulan bölgelerdeki emek örgütleri dahil olmak üzere sosyalistler de karşı çıkıp ilk günlerden itibaren seferber olmuşlardı.

Liberal batılıların yalanları da aynı derecede yanlıştı. Ukrayna barbar Rusya’nın karşısındaki demokrasi beşiği falan değildi. Ukrayna, burjuva liberal bir hükümet tarafından yönetilmekteydi. Zelenski’nin burjuva hükümeti savaşın öncesinde ve savaş sırasında çok sayıda emek düşmanı yasa çıkarmıştı ve emekçiler hükümete karşı da mücadele etmekteydi. Ukrayna’da bir neo-Nazi hareketinin varlığı aşikârdı ve bu faşist hareketleri ezebilecek olan şey yine Ukraynalı sosyalistler ve işçi-emekçilerdi.

Bu iki yalan karşısında Rus işgaline, NATO’ya ve Zelenski hükümetine karşı Ukraynalı sosyalistler ve emek örgütleri ile dayanışma içerisindeydik. Ukrayna’daki bağımsız işçi örgütleri ve sosyalistler ile dayanışmak için daha önce üç kez Ukrayna’ya ulaşmıştık. 2022 Kasım’ındaki ikinci konvoyda Türkiye’den de katılım sağlamıştık.

İşçilerin Uluslararası Birliği-Dördüncü Enternasyonal’in (İUB-DE) dördüncü konvoyu ağustosun ilk günlerinde Ukrayna’ya ulaştı. Konvoy İspanya’dan CGT’nin (Genel İşçi Konfederasyonu), sağlıkçılar sendikası MATS’nin ve kardeş partimiz Enternasyonalist Mücadele’nin (LI) katkıları ile gerçekleşti.

Konvoy ilk olarak Korosten’de tren tekerleği üreten bir fabrikaya ulaştı. Burada Bağımsız Demiryolu İşçileri Sendikası’na üye işçilere öncesinde talep ettikleri yardımlar iletildi, cephe hattında savaşan sendika üyesi işçilerle bir araya gelindi. Ardından Kryvyi Rih’te Bağımsız Maden İşçileri Sendikası üyeleri ziyaret edilerek bu proleter şehirde maden işçilerinin durumu ve cephedeki işçilerin hali hakkında konuşmalar yapıldı.

Konvoyun üçüncü durağı Ukrayna’nın güneyinde, cepheye 20-30 kilometre uzaklıktaki Mykolaiv şehri oldu. Ukrayna’nın savunması için önemli bir stratejik merkez halinde olan bu şehirde Ukrayna Eğitim ve Bilim Sendikası üyelerinin talep ettikleri yastık, döşek ve yorganlar teslim edildi.

Konvoyun son durağı cepheye 50 km uzaklıktaki Zaporijya oldu. Bu bölgeye yapılan ziyaret sırasında hava saldırısında Bağımsız Demiryolu İşçileri Sendikası’na üye bir kadın işçinin kızı hayatını kaybetti. Zaporijya Bağımsız Demiryolu Sendikası üyelerine gıda yardımı gerçekleştirildi.

Rus yayılmacılığına karşı Zelenski hükümetine hiçbir politik destek vermeksizin, Ukrayna halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Rus yayılmacılığının durdurulması, NATO’nun meşruiyetinin kırılması ve Ukrayna’da hükümetten, oligarklardan ve emperyalizmden bağımsız işçi örgütlerinin ve sosyalistlerin güçlenmesi tüm dünya işçi sınıfının çıkarına olacaktır.

Yorumlar kapalıdır.