FHKC: “Özgürlük savaşına birlikte başlayalım”

Aşağıda okuyucularımızla Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’nin Siyasi Bürosu tarafından yapılan önemli açıklamadan satır başlarının Türkçe çevirisini paylaşıyoruz.

***

Sömürgeci NATO ittifakından çıkan Siyonist işgalciler karşısında imkânsıza meydan okuyan, efsanevi vatan sevgisini ortaya koyan, yaşama, onurlu olma, hayatta kalma ve topraklarında kök salma değerini teyit eden kahraman Filistin halkına selam olsun.

Tüm şehitlere, bu halkın seçkinlerine, büyük liderlerine, kahraman direnişçilerine, yüce evlatlarımıza, cesaretin, umudun, haysiyetin, kararlılığın generallerine ve tarihi kayıtlarda ölümsüz kalacak onurlu ailelere, silinmeyen ve silinmeyecek olan isimlere bir zafer selamı.

Ve hastanelerdeki sağlık personeline, yaşam uğruna ölümle savaşan insanlığın habercileri beyaz ordumuza ve medyadaki gerçeğin asil askerlerine, suçluyu takip eden ve katilin yüzünden maskeyi düşüren objektiflere selam olsun.

İnisiyatifi yeniden ele geçiren, savaşın zamanlaması ve işgalle mücadelenin doğası üzerinde kontrol sahibi olan, onu tepkisel önlemler döngüsünden ve dayatılan angajman şartlarından çıkaran ve sürekli günlük şiddetin rehinesi olmayı reddeden tüm gruplarıyla Filistin direnişine bin selam.

Bu mücadelenin uzun vadeli ve Filistin mücadelesi tarihinde çok önemli olduğu göz önünde bulundurularak, Filistin halkımız için her yerde kapsamlı bir ulusal seferberlik ilan ediyoruz. Düşmanın 1948’deki savaşını tamamlama ve yeni bir Nakba yapma çağrılarını engellemek için kararlılık, direnç ve artan direniş eylemleri gerektirmektedir.

Saf kanla, canlı etle ve Filistin rüyasıyla yazılan bu kahramanlık destanı, sonuçları ve günlük yaşamıyla, varlığa varoluşsal bir tehdit oluşturmuş, Filistinlilerin ve Arapların Filistin kurtuluş planını yeniden kurma umudunu canlandırmış ve İsrail’in yenilmez ordu imajını paramparça etmiştir.

Hem Arap dünyası hem de uluslararası düzeyde halk ve kitle hareketlerinin devam etmesi ve örgütlerden, güçlerden, dost ve müttefik ülkelerden, solcu ve ilerici Arap ve uluslararası partilerden davanın destekçilerinin ve özgür insanların seslerinin daha yüksek çıkması çağrısında bulunuyoruz. Bu oluşumu ve normalleştirenleri tecrit etmeye çağırıyoruz.

Düşman; moral bozmak, direnişin halk beşiğini cezalandırmak, zaferi yenilgiye dönüştürmek ve halkımızın elde ettiği başarıyı ve kararlılığını kırmak için çılgınca bombardımanlar düzenliyor. Sahanın gösterdiği şey, Filistin direniş eyleminin ilk aşamasından bu yana mükemmelleştiği ve işgal saflarına önemli kayıplar verdirdiğidir.

Siyasi Büro, savaşın devam ettiğini, direnişin sürdüğünü ve kara işgalinin, özellikle de işgal devletinin korkuluğunun düşmesinden sonra, imajı paramparça olan ve asla eskisi gibi geri dönmeyecek olan gelecekteki gelişmeleri şekillendirmede belirleyici faktör olacağını doğrulamaktadır.

İşgalle mücadele henüz bitmedi. Hiçbir ses direnişin sesinin, ulusal duruşun birliğinin sesinin, sahadaki tercümesinin ve sahadaki ortak eyleminin, kapsamlı ulusal söylemin ve bu savaşın tüm fraksiyonları, yelpazeleri ve bileşenleriyle Filistin halkının savaşı olduğu vurgusunun üzerine çıkamaz.

Saldırganlık devam ediyor ve işgalle savaş henüz bitmedi. Zorluklar ve sorumluluklar büyüktür. Gelin özgürlük savaşına birlikte başlayalım. Birlikte zafere ulaşalım. Kaderimiz birdir, geleceğimiz birdir, düşmanımız birdir. Gelecek olan daha şiddetli olabilir, ancak zafer iradesi daha büyüktür.

Yorumlar kapalıdır.