Sputnik grevinin 100. gününde basın açıklaması

Sputnik Türkiye çalışanlarının sendikalaşma ve ücret artışı talebi ile başlattıkları grev 3 ayı geride bıraktı. 17 Ağustos’ta çıkılan grevin önemli taleplerinden birisi de işten atılan sendikalı işçilerin geri alınması, zira patron ücret konusunu sendikayla konuşmak yerine doğrudan sendikalı işçileri işten atmıştı. İşten çıkarmalar toplu iş sözleşmesi (TİS) sürecinin hemen öncesinde gerçekleşti.

Grev boyunca çalışanlar, işçi düşmanı patrona karşı mücadele ettikleri gibi, grev kırıcılara karşı da mücadele etmek zorunda kaldılar. Sputnik Türkiye ofisinde çalışan bazı “gazeteciler” çalışma arkadaşları grevde iken çalışmaya devam ettiler. Öte yandan meslek örgütleri, sendikalar, sosyalist partiler grevcilerin sesi olmaya devam etti. Grev kırıcılık karşısında yine dayanışma en önemli araç oldu.

24 Kasım’a geldiğimizde grevin 100. günü vesilesi ile grev alanında bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Aralarında İDP, TİP, SEP, EMEP, TÜMTİS, Tek Gıda-İş gibi sendika ve partilerin temsilcileri grevdeki işçilerle dayanışma için basın açıklamasına katıldı.

Okunan basın açıklamasında, işverenin grevin yasal olmadığı iddiası ile mahkemeye başvuru yaptığı ve birkaç gün önce yapılan mahkeme ile grevin yasal olduğunun tescil edildiği ifade edildi. Öte yandan TGS’nin işyeri temsilcisi olan Nejdet Eksilmez, işten atılmasına karşı açtığı işe iade davasını ilk duruşmada kazandığı da basın açıklamasında vurgulandı. Bu kararın diğer üyeler içinde bir emsal oluşturması bekleniyor. Söz konusu kararlar, grevin ne kadar haklı taleplerle yapıldığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Basın açıklaması yaşanan sürecin aktarılması ve geleceğe yönelik kararlılık mesajı verildikten sonra şu sloganlar ile sonlandırıldı: “Yaşasın sınıf dayanışması!”, “Grev haktır engellenemez!”

Yorumlar kapalıdır.