1 Mayıs 2024: Yarını belirleyecek, birleşik mücadele gücümüz olacak!

1 Mayıs’a, AKP’nin 22 yıllık iktidarı boyunca yaşadığı en büyük yenilginin ertesinde gidiyoruz. İşçiler, emekçiler ve geniş halk kesimleri; ekonomik yıkımın eşi benzeri görülmedik bir düzeye ulaştığı ve antidemokratik saldırıların tüm hızıyla devam ettiği bir dönemin ortasında, bu tablonun mimarı olan Erdoğan yönetimine 31 Mart yerel seçimleri vesilesiyle önemli bir cevap verdi. AKP’nin 22 yıllık iktidarında ilk kez sandıktan ikinci parti olarak çıkmasına sebep olan bu sonuç, emekçi kitlelerin ve başta Kürt halkı olmak üzere tüm ezilenlerin nezdinde; iktidarın sermaye lehine uyguladığı ekonomi politikalarının ve antidemokratik saldırılarının sandıkta mahkûm edilmesi anlamı taşıyor.

Mahkûm edilen bu politikalar aynı zamanda rejimin üzerinde yükseldiği iki önemli ayağı oluşturuyor. Bir yanda emekçilerin üzerindeki artan vergi yükü, hayat pahalılığının kronikleşmesi, ortalama genel ücret haline gelmiş ve açlık sınırına dayanmış asgari ücret ve emekli aylıkları, şirketler kâr rekorları açıklarken dış borcun hane halkı borcu olarak emekçilerin sırtına yüklenmesi, gelir dağılımı eşitsizliğindeki muazzam makas ve 10,5 milyonluk rekor düzeye ulaşan işsizlikle somutlaşan emek düşmanı, sermaye dostu politikalar… Diğer yanda ise hakları için mücadele edenlere yönelik baskılar; kadınların, lgbti+ların haklarına dönük sistematik saldırılar ve Kürt halkına dönük sindirme ve kayyum politikalarında cisimleşen rejimin antidemokratik baskıcı karakteri.

Öte yandan, seçim sonuçlarının hemen ertesinde sermayeye verilen “yola devam” mesajları ve Kürt illerinde yaşanan hak ve irade gaspları; Cumhur İttifakı’nın yaşadığı seçim yenilgisine rağmen, bu mevziler ilerletilmedikçe emeğimize, özgürlüğümüze ve haklarımıza dönük artan saldırılarla karşı karşıya olduğumuzu işaret ediyor.

Emekçi halkın geniş kesimleri iktidarın bu emek düşmanı niteliğinin ve önümüzdeki yeni saldırı planının farkında. Bununla birlikte, sınıf eksenli bağımsız bir seçeneğin inşa edilememiş olması, iktidarı hayatta tutan ve bizi zayıflatan en büyük dayanak olmayı sürdürüyor. Ülkenin dört bir yanında, onurlu çalışma ve yaşam koşulları talebiyle örgütlenmeye, sendikalaşmaya, haklarını korumaya veya ilerletmeye çalışan emekçiler için ortak mücadele niyeti ve planı en büyük ihtiyaç olarak karşımızda durmaya devam ediyor.

Önümüzdeki 1 Mayıs’ın, işçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele gününün, işaret ettiği tarihsel anlam ve görev de burada yatıyor. İşçi Demokrasisi Partisi olarak -geride bıraktığımız iki seçim sürecinin sol/sosyalist hareket açısından ortaya koyduğu dağınıklığı ve savrulmayı da göz önünde tutarak-sendikaların öncülüğünde tabandan yükselen birleşik bir mücadele planının örgütlenmesi ve düzen güçlerinden bağımsız bir emek ittifakının örülmesi ihtiyacına 1 Mayıs’ın en önemli gündemi olarak bir kez daha işaret ediyoruz.

Saldırıların, emek düşmanı politikaların, çıkarılacak ekonomik ve siyasal faturaların, kayyumların ana hedefi olan emekçi ve ezilen kesimlerin önümüzdeki sürecin ana öznesi, belirleyeni olabilmesi için olmazsa olmaz şart bu olacaktır: Kapitalizmden kopuş perspektifine sahip birleşik ve devrimci bir seçeneğin yaratılması.

1 Mayıs 2024’ü bulunduğumuz her yerde bu perspektifle örgütleme konusunda atılacak adımlar, yarının gidişatını belirleyecek en önemli etken olacak. Güçlü eylem birliklerinin, bağımsız bir emek ittifakının var olmadığı bir zeminde elde edilmiş her kazanım ise sonunda yine bizim değil sınıf düşmanlarımızın hanesine yazılacak! Yarınımızı belirleyecek, birleşik mücadele gücümüz olacak!

İnsan onuruna yaraşır ücretler için,

Sendikalı, güvenceli çalışma hakkımızın korunması ve ilerletilmesi için,

Vergi yükünün emekçilere değil, patronlara çıkarılması için,

Kaynakların dış borçlar, faizler, yap-işlet-devret’ler değil, emekçiler yararına kullanılması için,

Demokratik hak ve kazanımların korunması, kayyum siyaseti anlayışına son verilmesi için,

Birleşik ve devrimci bir seçeneği yaratalım! Emek ittifakını, işçi sınıfının acil talepleri etrafında bağımsız eylem birliğini örelim!

Yaşasın 1 Mayıs birlik, dayanışma ve mücadele günü!

Yorumlar kapalıdır.