Boşanma Davası Nasıl Açılır? Neler yapılmalıdır?

10. sayısını tamamladığımız kadın sayfamızda, en sık rastlanan problemlere yönelik belli yasalar ve uygulanışlarına değinen bir hukuk köşesine yer vermenin yararlı olabileceğini düşündük. Hali hazırda kadının adının geçtiği yasaların bizleri tatminden uzak olduğu aşikar. Buna karşın, lehimize olabilecek durumları öğrenebilmek için bunları bilmemiz gerektiğini düşünerek ilk köşemizde boşanma hakkına ve nafaka durumuna yer veriyoruz.

Boşanma Davası Nasıl Açılır? Neler yapılmalıdır?

İlk olarak boşanmaya yer verirken, elbette ki amacımız bu hakkın kullanılmasını arttırmak değil. Ancak, tüm kadınların her zaman böyle bir hakkının da olduğunu detaylarıyla bilmesi, hepimize evlilik hayatında özgür ve eşit bir birliktelik sağlayabilir diye düşünüyoruz.

Boşanma davası çiftlerin anlaşarak yada birinin diğerinden bağımsız olarak, anlaşamama nedenlerini ileri sürerek, aile mahkemelerinde boşanma dilekçelerini vermesiyle açılır. İki taraf da razı ise boşanma kısa sürede gerçekleşir. Aksi durumlarda gerekçelerle ilgili bilgi toplanması, araştırma yapılması hakim tarafından istenebilir, bazen davalara sosyal danışman ya da psikolog da atanabilir.

İzlenilmesi gereken yol:

Boşanma dilekçesi avukat aracılığı ile ya da bizzat mahkemeye verilir. Mahkeme boşanma talebinin nedenine bakarak eşlere ya da avukata geri bildirim yapar. Yoğunluğuna göre mahkeme günü belirlenir. Şiddetli geçimsizlik türü nedenlerin olduğu davalarda eşler bizzat katılmadan da boşanma avukatlar aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

Boşanma davalarında maddi yükümlükler:

Mahkeme masrafları, -tutulduysa- avukat ücreti; başvuruda bulunan tarafın yükümlülüğündedir. Boşanma nedeniyle ilgili araştırma ve inceleme talep edilirse artı ücretler de çıkar.

Taraflar arası maddi yükümlülüklerden birisi de maddi ve manevi tazminattır. Evlilik birliği içinde kişilik haklarının zarara uğraması durumda (dayak, aldatılma, hakaret vb) manevi; mağdur tarafın – kadının- yeniden evlenme şansının az olması gibi durumlar dikkate alınarak maddi tazminat alınabilir.

Nafaka ise; kadına a) mağdur olsa da olmasa da reşit olmayan çocukları için tedbir nafakası b) yoksul olacağı kesinleştiğinde yoksulluk nafakası c) çocukların geleceğinin korunması için velayeti almayan tarafın vermek zorunda olduğu iştirak nafakası gibi çeşitlenir. Nafaka tutarı, nafaka verecek kişinin, aldığı maaşa, yaşadığı ortama, olanaklarına bakılarak hâkim tarafından tayin edilir.

Nafakanın ödenmediği durumlarda dikkat edilmesi gereken hususlar:

Öncelikle, ortada bir nafaka borcunun ödenmemesi suçunun olduğundan emin olmanız gerekir. Yani ödenmeyen nafakanın önceden bir mahkeme kararıyla kesinleşmiş olması şarttır. İkincisi,nafakayı ödemekle yükümlü tarafa icra emrinin bildirilmiş ve bu nafakanın tahsili için icra takibine mahkemece başlanmış olması gerekir. En önemlisi de nafakanın ödenmediği suçunu öğrendiğiniz ilk 3 ay içerisinde, ya da suçun işlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde şikâyette bulunmanız gerekir.

Yorumlar kapalıdır.