Türk-İş çerçeve anlaşma protokolünü imzaladı

7 Temmuz’da Türk-İş ve hükümet arasında Türkiye genelinde 250 bin işçiyi kapsayan bir çerçeve anlaşma protokolü imzalandı. İmzalanan anlaşmaya göre ücretlere 2009’un ilk altı ayında yüzde 3, 2009’un ikinci altı ayında yüzde 5,5 oranında artış yapılacak.

1100 TL’nin altındaki ücretlere 1100 TL’yi aşmamak kaydıyla 60 TL iyileştirme zammı yapılacak. 2010 yılında ise ücretlere her iki yarıyıl için, yüzde 2,5’erlik zam yapılması konusunda anlaşma sağlandı. Enflasyon oranının belirtilen zam oranının üzerinde olması halinde aradaki fark oranı kadar ayrıca zam yapılacak. Sosyal haklarda da aynı artış oranları geçerli olacak.

Petrol-İş “eksik” dedi!

Petrol-İş, çerçeve protokolün kabul ettiği zam oranını ve sosyal kazanımları tanısa da anlaşmanın Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’na göre hukuki geçerliliğinin ve hiçbir yaptırımının olmadığını belirtti. Petrol-İş’te toplu sözleşme yapılamayan iki işyeri kaldı. Bu işyerleri TPAO (Türkiye Petrolleri) ve BOTAŞ (Boru hatları ile Petrol Taşıma.)

Sendika TPAO’dan 1)Ücret dengesizliklerinin giderilmesi ve ücretlerin iyileştirilmesi, 2)Sondaj priminin arttırılması, 3) Çalışılmış sayılan sürelerin yeniden düzenlenmesini istiyor.

Temel olarak sorun ücret dengesizlikleri ve düşük ücretlerden kaynaklanıyor. Kamu işletmelerine yıllardır uygulanan IMF politikaları nedeniyle düşük ücretli iş gücü alımı yapıldı. Son iki yılda giren işçilerin tahsili daha yüksek olmasına karşın maaşları çok daha düşük! Bu taleplerle hem eşit işi yapan işçilerin eşit ücret alması hem de ücret göstergelerinin günün koşullarına göre yeniden düzenlenmesi sağlanmaya çalışılıyor. Kamuda grev yasağı olduğu için yasal prosedür gereği sorun Yüksek Hakem Kurulu’na gönderildi. Ama bu işçileri engellemedi.

İşçiler mücadeleye başladı

Tehditlere aldırmayan 3 bin 400 işçi Batman, Adıyaman, Ankara ve Trakya’da 17 Ağustos’ta mesai bitiminden sonra işyerlerini terk etmeyerek direnişe başladılar. Eylemin Batman’daki başlangıcında işçiler davul zurna eşliğinde halaylar çekip “ferman işvereninse atölyeler bizimdir” gibi sloganlarla eylemin fitilini ateşlediler.

19 Ağustos’ta işçiler 24 saat boyunca iş durdurdular. Yine bu eylem sırasında Batman’da sık sık “işçiyiz, haklıyız, kazanacağız”, “savaşa değil emekçiye bütçe”, “sendika nerede, biz oradayız”, “kahrolsun IMF, işbirlikçi AKP” gibi sloganlar atıldı.

1 ve 2 Eylül’de sorunun çözülmemesi işçileri hasta etti ve toplu vizite eylemine çıkıldı. Ayrıca Ankara şube başkanı ve mali sekreter açlık grevine başladı. 11 Eylül’de ise TPAO ve BOTAŞ işçileri Ankara, Batman ve Adıyaman’da AKP il ve ilçe merkezleri önünde sorunun çözümüne engel olan AKP’yi protesto ettiler. 15-16 Eylül’de Ankara TPAO’nun önünde ise 48 saatlik oturma eylemine tam katılım sağlandı. Tehditler ve krizde işten çıkarılma tehlikesi olmasına karşın daha çok para alan işçinin onunla eşit işi yapan arkadaşına destek olmak için bunlara katlanması eylemlerin sınıfsal karakterinin güçlülüğünü gösteriyor. Mücadele devam ediyor…

Yazan: Rukiye B. (28 Eylül 2009)

Yorumlar kapalıdır.