MSGSÜ’de direnişler birleşti!

Geçtiğimiz ay 12 Mart Cuma günü Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde “Dünden Bugüne Emek Hareketi ve İşçi Direnişleri” başlıklı, işçileri ve öğrencileri bir araya getiren bir panel düzenlendi. Panele konuşmacı olarak İstanbul Üniversitesi’nden Dr. Sinan Yıldırmaz ve direnişte olan Esenyurt, Marmaray, İtfaiye, TEKEL işçileri ile direnişlere destek olmak ve direniş süreçlerini öğrenmek isteyen 80 kadar öğrenci katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Yıldırmaz, yakın tarihteki işçi direnişlerini değerlendirerek bugünkü mücadeleleri analiz etmeye yönelik bir çerçeve çizdi. Kendisi de bir anti-50d’ci* olan konuşmacının da öncelikli problemi iş güvencesiydi -tıpkı direnişte olan diğer işçiler gibi. Ardından söz alan Marmaray, İtfaiye, TEKEL ve Esenyurt işçileri direniş süreçlerini bizlere aktararak işçi sınıfının sorunlarının aslında nasıl da ortak olduğunu gözler önüne serdiler.

Direnişçi işçilerin ortaklaştığı noktalardan en önemlisi güvencesiz iş sorunuydu. İşçiler 4C gibi bir kölelik düzenine ve sendikalı olma sebebiyle işten atılmalara karşı olduklarını belirttiler. Bunun yanı sıra işçiler, işverenin, devletin kolluk kuvvetleri ile baskı ve şiddet uygulama, direnişe geçen işçilere saldırma, her türlü düzenbazlığı kullanarak süreci baltalama gibi yöntemlerine maruz kalırken; diğer taraftan da işçi lideri havalarında, hükümete kafa tutar gibi görünen ama aslında direnişleri sönümlendirmek için ellerinden geleni yapan sendikal bürokrasi ile mücadele etmek zorunda kalıyorlar.

Panele katılan biz öğrenciler ise yarının işçileri (ya da işsizleri!) olarak sınıf mücadelesine kayıtsız kalamayacağımız gerçeğini bir kez daha anladık. Çünkü direnişte ve grevde olan işçiler sadece kendileri için değil; tüm işçi ve emekçiler için de mücadele veriyorlar. Bunun üzerine konuşma, mücadeleleri birleştirmek için ne gibi şeyler yapılabileceği, örneğin ortak bir komite örgütlenmesinin mümkün olup olmayacağı ve de tekrar bir araya gelme gerekliliği üzerinden devam etti. Çünkü açgözlü patronların saldırıları karşısında kazanabilmek için direnişleri birleştirmek, ortak talepler ileri sürmek ve güçlü bir dayanışma ağı örerek mücadeleleri yükseltmek gerekir!

*50-d: asistanların iş güvencelerini ellerinden alan yasanın adı.

Yazan: Dilçem Sarin, 29 Mart 2010

Yorumlar kapalıdır.