Bir sendikalılaşma mücadelesi daha: Nemtras işçileri direniyor!

Nemtras Lojistik şirketi işçileri 27 Aralık’tan bu yana direnişteler… Başlarına gelenler, son dönemde sendikalılaşma mücadelesi veren işçilerin yaşadıkları ile hemen hemen aynı. Temel sorun, uzun çalışma saatleri ve düşük ücret… İş Bankası’na bağlı Nemtras Lojistik şirketinde DİSK Nakliyat-iş sendikası olarak örgütleniyorlar. Üstelik yaklaşık 60 kişinin çalıştığı işyerinde 46 kişi ile çoğunluğu da sağlıyorlar ve Bakanlığa başvuruları değerlendirildikten sonra sendika işyerinde yetkiyi alıyor… Ve elbette tanıdık olduğumuz süreç işverenin üyelere sendikadan istifa edin baskıları ile başlıyor.

İstanbul İş Kuleleri önünde ziyaret ettiğimiz işçiler işverenin sendika düşmanı tutumunu şu sözlerle özetliyor: “İşveren, ‘benim diğer şirketim Genport’ta Türk-İş’e bağlı Liman-İş sendikası var, oraya geçin, onunla uyumlu çalışıyoruz’ diyerek baskı yapmaya başladı, ‘bu sendika teröristtir’e varacak ithamlarda bulundu. Geri adım atmadık, ‘biz yasal tercihimizi bu sendikadan yana yaptık ve bu sendikadan istifa etmiyoruz’ dedik”. Ancak işçilerin bu sözleri işveren için bir şey ifade etmiyor ve elindeki en önemli kozu kullanarak işveren 14 işçiyi işten çıkarıyor; geri kalan işçilere de İş Bankası’na bağlı diğer şirket Genport’a geçmeleri konusunda baskı yapıyor. Ona da geçmeyi kabul etmeyen işçilerin 27’sininde iş akidleri feshediliyor ve Gemlik’teki işyeri önünde direnişlerini başlatıyorlar… Gemlik meydanında ve işyerleri önünde basın açıklaması yapıyorlar. Ardından, direnişlerinin 12. gününde işin asıl sahibi İş Bankası’nı teşhir etmek için İstanbul’a İş Kuleleri’ne yürüme kararı alıyorlar. Şimdi direnişlerini İş Bankası önündeki çadır, pankart ve dövizleri ile sürdürüyorlar… Talepleri ise açık: “Atılan tüm işçiler işe geri alınana ve sendikal hakkımız tanınana kadar buradayız.”

İş Bankası’nın dört hissedarının CHP’den milletvekili olduğunu vurgulayan işçiler, “Onları da yazılar göndererek bilgilendirdik ama hiç ses çıkarmıyorlar, sessiz kalmış durumdalar. Onlardan da bir açıklama bekliyoruz” diyorlar.

“Binlerce çalışanı olan İş Bankası’nın 45 işçiye en temel demokratik, anayasal haklarını kullandıkları için yaptığı bu zulüm kabul edilemez” diyen işçiler, buradaki bekleyişleri boyunca sonuç alamazlarsa mücadelelerini ülke çapında tüm işyerleri önüne taşıyacaklarını da belirtiyorlar…

Sendikalılaştıkları için işten atılan diğer işçilerle ve süre giden direnişlerle aralarındaki bağı sorduğumuzda, direnişlerinin yeni başladığını, belki de bu nedenle henüz diğer direnişlerden dayanışma görmediklerini ama çeşitli sendika ve siyasi kurumların kendilerine destek sunmaya başladığını söylüyorlar… Sınıf dayanışmasının direnişlerine güç ve moral vereceğini, bu yüzden direnişleri boyunca sınıfdaşlarından ve emek dostlarından tek beklentilerinin dayanışma olduğunu ise özellikle dile getiriyorlar.

Başta da belirttiğimiz gibi, Nemtras işçileri sendikalılaştıkları için işten atılan ilk işçiler değiller, süre giden mücadelelere rağmen işverenler sendika karşıtı pervasız tutumlarını sergilemekte çekince duymuyorlar. Bu nedenle, iş güvencemizin olmadığı ve sendikal örgütlenmenin engellendiği, Torba Yasa gibi düzenlemelerle esnekleştirmenin yasallaştırıldığı bu saldırı ortamında, emekten yana ortak mücadeleyi bu direnişler etrafından örebilmek büyük önem taşıyor…

Yorumlar kapalıdır.