Torba yasası kadınların lehine değil!

İşçi ve emekçilerin cebinde kalan ne varsa silip süpürmeyi amaçlayan yeni bir saldırı paketi mecliste. Birçok hak gaspının tek bir başlıkta toplandığı Torba Yasa, önümüzdeki günlerde yürürlüğe girecek.

Peki, bu pakette kadınlar için hangi düzenlemeler öngörülüyor? Torba Yasa kadınların lehine mi?

Kadınlar hem üç çocuk yapsın hem de çalışsın!

İktidarı aldığından beri kadınları üç çocuklu kutsal anne olarak görmek isteyen AKP hükümeti, aynı anda kadın istihdamını arttırmanın yollarını da buldu: Esnek ve güvencesiz çalışma!

Bu yasa tasarısında uzaktan çalışma diye müjdelenen şey, kadınların evde çocuklarına bakarken aynı anda çalışabilecek olması. Veyahut kadınlar çağrı üzerine çalışarak, belirli olmayan zamanlarda ev işlerini halleder halletmez de işine gidebilecek.

Çalışma hakkının kadını ekonomik olarak bağımsızlaştıracağı ve özgürleştireceği düşünülür. Ancak serbest piyasa koşullarına göre düzenlenen bu esnek ve güvencesiz çalışma biçimi, kadının sırtındaki yükü iki kat arttırıyor. Yasa çocuklar için kreşten, yaşlılar için ücretsiz sağlanacak bakım hizmetinden söz etmiyor. Kadınların aile içindeki emeğini karşılıksız sürdürmesini tembihlerken, kazanacağı birazcık ücretle de ev ekonomisine katkı sağlamasını istiyor. Bu tip bir çalışma hiç bir sosyal hak, sendika, iş ve hayat güvencesi öngörmüyor. Kadınlara yine evin reisinin işleri düzeldiğinde evde oturmak ve çocuk yapmaya devam etmek yolları gözüküyor.

Peki, sermaye, kadın istihdamını neden bu kadar önemsiyor?

TUSİAD’ın kadın istihdamı hakkında bunca raporlar çıkarması, toplantılar düzenlemesi neden? Gerçekten kadınların kendi ekonomik bağımsızlığını kazanması, özgürleşmesi için mi? Hayır. Bugün git, yarın gel biçiminde çağrı üzerine çalışma ya da eve verilen parça başı işleri yapma türünden işlerle kadın emeği, sermaye için en ucuz, en güvenilir işgücü anlamına geliyor.

Bu yasayla, işverenlerin kadın işçilere ne yıllık iznini vermesi ne de sigortasını ödemesi gerekiyor.

Üstüne üstlük tasarıda, genç ve kadın işçi çalıştırmasını teşvik etmek üzere, işverenin düşen prim hisselerinin İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödenmesi öngörülüyor. Bu düzenleme kadının değil, işverenin lehine! Bir kez daha, vergilerimizle oluşan fon, işverene peşkeş çekiliyor.

Çocuklu aileler ne yapacak?

Tasarıda bu çalışma biçimlerine
sembolik olarak bazı haklar verilmiş. Örneğin, kızına, eşine, anne-babasına bakan kadın işçiye üç aya kadar ücretli, altı aya kadar ücretsiz izin veriliyor. Şaka gibi! Sosyal hak diye yapılan bu düzenleme dahi kadını daha fazla ailesine bağlıyor; evde harcadığı karşılıksız emeği teşvik ediyor. Aksine bu yasa, işverene ücretsiz kreşler, bakım evleri açma zorunluluğundan bahsetmiyor!

Benzer şekilde, tasarıda 16 haftalık annelik izni ve 10 günlük babalık izni öngörülmüş. Bu ücretli izin bitince anne 24 ay daha ücretsiz izin yapabilecek, doğumdan sonra eğer baba da isterse 24 aylık ücretsiz izinden faydalanabilecek. Hangi dünyadan bahsediyoruz ki, yeni çocuğu olan bir ebeveyn 24 ay ücretsiz izin kullansın? Ve hangi dünyadaki bir babadan bahsediyoruz ki, karısı çalışsın ve çocuğa o baksın? Bizlere sosyal hak gibi yutturulmaya çalışılan bu düzenlemeyi reddediyoruz ve ücretli ebeveyn izinleri ve devredilemez babalık izni talep ediyoruz!

Bitmedi! Çocuklu ebeveynler için durum böyleyken, sadaka gibi verilen aile yardımlarında iki çocuk sınırı da kaldırılıyor! Artık ücretsiz izinlerde gönül rahatlığıyla üç çocuk yapabilir ve aile yardımlarıyla sürünebiliriz!

Biz güvenceli, sendika, kreş, ücretli izin gibi sosyal hakları olan istihdam biçimleri istiyoruz! Torba Yasa’yı değil, kadınlar için pozitif ayrımcılık anlamına gelecek cinsiyetli yasalar talep ediyoruz!

Yorumlar kapalıdır.