İşçi Cephesi okurları İstanbul’da bir araya geldi

İşçi Cephesi okurları 2011 senesinin ilk buluşmasını gerçekleştirdi. 30 Ocak günü gerçekleştirilen etkinlikte dokuz aydır Kurtköy ve Mahmutbey’de sendika hakları için direnişlerini sürdüren UPS işçilerinden arkadaşlarımız ve İşçi Kardeşliği Partisi (İKP) Genel Başkan’ı Şadi Ozansü de davetlilerimiz olarak bulundular. Yaklaşık üç saat süren birlikteliğimizde, son dönemin öne çıkan üç konusu üzerinde duruldu.

İlk olarak, şu an Türkiye işçi sınıfının gündemini oldukça meşgul eden, yeni saldırı paketi, Torba Yasa hakkında bir arkadaşımız yasanın ana hatlarını açıklayan bir sunuş yaptı. Ardından öğrenci ve işçi arkadaşlar söz alarak, yasayla ve sınıf mücadelesinin genel durumuyla ilgili görüşlerini dile getirdiler. Özellikle son kısımda haklarımızın biraz daha kırpıldığı Torba Yasa’ya karşı geliştirilen tepkilerin yetersizliğinden söz ettik ve mücadelenin hangi temeller üzerinde örülmesi gerektiğini tartıştık. Türkiye’de emekçi sınıfı temsil eden, birleşik mücadele ağını örebilecek bir programa sahip ve mücadele içinde gelişebilecek devrimci bir işçi partisinin eksikliğini, bu eksiği kapatabilmek adına savaşımımızı ne şekilde ilerletebileceğimizi konuştuk.

İkinci bölümde ise, iki senedir, krizle birlikte gelişen kitle seferberliklerinin en üst noktası olan ve mücadelenin akışını önemli ölçüde değiştiren Tunus devrimini, Mısır’daki kitle seferberliklerini ve bunların Magrip ve Arap dünyasına yansımalarını içeren bir sunum yapıldı. Önce ayaklanmaların çıkış dinamikleri üzerinde durduktan sonra, mücadelenin genel seyiri ve ne şekilde evrilebileceğini tartıştık. Burada özellikle vurgulanan noktalardan birisi, Tunus ve Mısır ile başlayan devrimci sürecin başka coğrafyalarda da etkilerini hissettirmeye başlaması ve bu kitle seferberliklerinin yenilgiyle sonuçlanmaması adına mücadelelerin ortak temelde örülebilmesini sağlayacak uluslararası bir koordinasyonun kurulmasının aciliyetiydi.

Etkinliğimizin üçüncü ve son bölümünde ise, Türkiye’de sınıf mücadelesinin seyri açısından oldukça önemli bir yere sahip olan UPS direnişinden bir işçi arkadaşımız sendikal mücadelelerinin nasıl geliştiğini ve kazanıma yaklaşmalarını sağlayan temel noktaları vurgulayan bir sunum yaptı. Sunumun ardından söz alan arkadaşlar ise UPS direnişinin önemini vurgulayan konuşmalar yaptılar. Bunlar kısaca; UPS direnişinin savunma değil saldırı karakteri taşıması, direniş süresince gerçekleşen uluslararası dayanışma, lojistik sektörünün önemi şeklinde sıralanabilir.

Oldukça verimli tartışmaların geçtiği etkinliğimizi, önümüzdeki dönemde tekrardan biraraya gelmek ve yaptığımız tartışmaları hedeflerimiz doğrultusunda biraz daha ileri taşımak amaçlarıyla sonlandırdık.

Yorumlar kapalıdır.