Günümüzde Devrimci Program ve Dördüncü Enternasyonal etkinliği gerçekleşti

Nahuel Moreno’nun Geçiş Programı’nın Güncellenmesi adlı eseri, Günümüz Programı – Geçiş Programı’nın Güncellenmesi başlığıyla 15 Kasım’da Türkiyeli okurlarıyla buluştu. 1980’de kaleme alınan ve devrimci Troçkizm’in temel referanslarından biri olan eserin Türkçe baskısının tanıtımı, 15 Kasım’da Cezayir Toplantı Salonu’nda, “Günümüzde Devrimci Program ve Dördüncü Enternasyonal” başlığı altında, Moreno’nun mücadele arkadaşlarının da katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıda İşçi Demokrasisi Partisi Girişimi adına açılış konuşmasını yapan Oktay Benol, içinde bulunduğumuz çağın toplumsal politik atmosferini ele alırken, Troçki’nin geçiş programı anlayışının ve ardından Moreno’nun yaptığı tarihsel katkının bugün ne anlama geldiğinden bahsetti. Türkiye’de neoliberal ekonomik karşıdevrimin kitleleri her geçen gün yoksullaştırması, işçi ölümlerinin savaş bilançolarını andırması ancak sınıfın örgütsüzlüğünün bu yıkıma kalıcı yanıtlar üretememesinden söz etti. Buna rağmen, Türkiye’de ve dünyada seferberliklere tanık olduğumuzdan söz eden Benol, işçi sınıfının ve emekçi kitlelerin programına sahip olan bir partinin önemine değindi.

İkinci konuşmayı, İşçilerin Uluslararası Birliği – Dördüncü Enternasyonal (UIT-CI) önderlerinden Miguel Sorans ve Mercedes Petit yaptı. Sorans, konuşmasında Nahuel Moreno’nun bu kitabı yazarkenki tarihsel koşullara değindi. Bugün geçiş programı anlayışının hangi tarihsel temellere oturduğu ve sınıf hareketine nasıl bir programatik anlayış ile müdahale edilmesi gerektiğini Nikaragua devrimi Simon Bolivar Tugayları deneyimi ışığında aktardı.

Panel, UIT-CI İspanya seksiyonu Enternasyonalist Mücadele (LI)’den Josep Lluis’in konuşmasıyla devam etti. Lluis, konuşmasına Moreno’nun bu kitabı yazdığı dönemdeki dünya sınıflar mücadelelerinin bir panaromasını çizerek başlarken, Troçki’nin geçiş programının hangi ihtiyaçlar bağlamında güncellenmesine ihtiyaç duyulduğundan söz etti. Troçki’nin, sadece bu programı kabul etmek yetmez, önemli olan bu programın mahallelerde, işyerlerinde, okullarda nasıl yaşama geçirileceğidir sözünü hatırlatırken, toplumsal mücadelelerin bu denli kutuplaştığı bir dönemde, demokratik mücadelelerin önemine ve bunların sosyalist bir program olmadan ilerletilemeyeceğine dikkat çekti. Gezi’nin ikileminin burada yaşandığından söz ederken, farklı halkların proleterlerinin enternasyonal birliğini sağlayamazsak, sosyalizmin inşasından bahsetmenin olanaklı olmayacağını belirtti. Seferberlikler bazen bizi istediğimizden daha fazla ileriye taşır ve burada program bize yol gösterici rol oynar diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Ardından UIT-CI Almanya sempatizan seksiyonu İşçi Demokrasisi için Komite’den Augusto yoldaş bir selamlama konuşması yaptı.

Panelde son sözü, Türkiye’de devrimci Troçkist hareketin kurucularından, İşçi Cephesi gazetesi ve Mesafe dergisi yazarlarından Muhittin Karkın aldı. Bugün Moreno’nun Geçiş Programının Güncellenmesi adlı eserinin Türkçeye kazandırılmış olmasının büyük bir şans olduğunun altını çizerek, bu eserin her şeyden önce bir yöntem ve kılavuz olarak kavranması gerektiğine değindi. Karkın, geçiş programı anlayışının doğru kavranamadığı durumlarda politik sapmalara yol açabileceğinden söz ederken, bu programın Simon Bolivar Tugayları örneğinde olduğu gibi gerillacı sektörlere karşı sınıfın seferberliğini güçlendiren cevaplar ürettiğini ifade etti. Sınıfın mevcut bilincini baz alan ve onları uygun talep ve sloganlarla daha ileriye taşıyan geçiş programı anlayışının, işçi sınıfının mevcut bilincine uyarlanan anlayışlarla karıştırılmaması ve bu tür anlayışlara karşı mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Panel, Enternasyonal marşının söylenmesiyle sona erdi.

Yorumlar kapalıdır.