İstanbul’da kitlesel 1 Mayıs

İstanbul’da 1 Mayıs bu yıl Maltepe Meydanı’nda 200 binden fazla kişinin katılımıyla kutlandı. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla gerçekleşen 1 Mayıs mitingi için 3 ayrı kolda toplanıldı. İşçi Demokrasisi Partisi (İDP) İdealtepe kolunda oluşturduğu kortejle mitinge katıldı. İDP pankartlarında “İşçiden Emekçiden Yana Yeni Bir Anayasa İçin, Bağımsız ve Egemen Kurucu Meclis” ve “Güvenceli İş, Onurlu Bir Yaşam İçin, Mücadelemizi Birleştirelim!” sloganlarını öne çıkarttı.

İDP kortejinde OHAL ve KHK rejimine, rejimin işçi düşmanı uygulamalarına karşı mücadele çağrıları ön plana çıktı. Saray’ın “baskın seçim” dayatmasına karşı, işçi düşmanı, baskıcı rejimden kopuş için “Bağımsız ve Egemen Kurucu Meclis” şiarı yükseltildi. Saray rejiminin ülke ekonomisini enkaza çeviren politikalarına karşı “Krizin faturası patronlara!”, “İşten atmalar yasaklansın!”, “İşyerlerinde işçi denetimi”, “Dış borç ödemelerine hayır!”, “Sendika, sigorta, 6 saat işgünü!” sloganları haykırıldı.

1 Mayıs İstanbul’da on binlerce işçinin ve emekçinin katılımıyla kutlanırken, ülkenin dört bir yanında binlerce emekçinin katıldığı 1 Mayıs mitingleri gerçekleşti. Ülkenin yeniden bir seçim sürecine sokulduğu bu dönemde, emekçiler 1 Mayıs aracılığıyla bir siyasi özne olarak var olduklarını bir kez daha ortaya koydu. 1 Mayıs’ın ardından emek örgütlerine ve emekten yana siyasi partilere düşen görev, 1 Mayıs’ta emekçilerin yükselen taleplerini patronlardan bağımsız bir şekilde siyaset sahnesinde yükseltebilmek, gerek seçimlerde gerekse de seçimlerin ardından emeğin bağımsız alternatifini inşa etmektir. 

Yorumlar kapalıdır.