“Torba Yasa” saldırısını durduralım!

Bildirinin basılı halini (pdf) indirmek için tıklayın.

AKP hükümeti, emekçilere dönük yeni bir saldırı paketiyle yine karşımızda. Kamuoyunda “torba yasa” olarak bilinen ve basın-yayın organları tarafından “vergi barışı” olarak müjdeyle sunulan kanun paketi, gerçekte emekçilere dönük kapsamlı bir saldırı programıdır.

“Torba Yasa’yla AKP hükümeti, esnek ve güvencesiz çalışmayı yaygınlaştıran, bütçeyi, İşsizlik Sigortası Fonu’nu patronlara peşkeş çeken adımlar atıyor. Kanun paketine koyduğu öğrenci affı, sigorta prim borçlarının affı gibi ufak süslemelerle de, saldırı paketinin üstünü örtmeyi amaçlıyor.

Paketin “vergi affı” müjdesiyle duyurulan kısmı, emekçi halka değil patronlara yaramaktadır. Devletin vergi gelirlerinin büyük kısmı emekçilerin üzerine yüklenmişken, Torba Yasa’yla, patronların milyarlarca liralık (eski parayla katrilyon) vergi borçları, ceza ve faizleri silinmektedir.

Torba Yasa’yla, İşsizlik Sigortası Fonu patronlara peşkeş çekilmektedir. Fon’un asıl sahibi olan milyonlarca işsiz Fon’dan yararlanamıyorken, bundan böyle işe yeni alınan genç işçilerin ve kadın işçilerin sigorta primi patrondan değil, Fon’dan karşılanacak. Kısa çalışma ödeneğinin kullanımı yaygınlaştırılarak, patronlar ücret verme yükümlülüğünden dahi kurtarılacak!

İş Kanunu’nda yapılan değişikliklerle, esnek ve güvencesiz çalışma yaygınlaştırılacak.

Gençlere istihdam sağlama adına (!) 16-18 yaş arası işçilerin asgari ücreti 80 TL düşürelecek. Deneme süresi 2 aydan 4 aya çıkarılacak. Meslek liseli stajyer öğrencilerin ücretleri düşürülecek ve patronların stajyer çalıştırması kolaylaştırılarak, kuralsız ve düşük ücretle çalışan genç işçilerin emeği daha da fazla sömürülecek.

Kadrolu, güvenceli çalışan belediye işçileri tasfiye edilecek. Turizm sektöründe çalışan işçilerin fazla mesai hakkı gasp edilecek.

Kamu emekçilerine 6 aya kadar sürgün yolu açılacak. Kamuda güvencesiz çalışma biçimleri daha da yaygınlaştırılacak.

Kamu kaynaklarının ve doğanın sermayeye peşkeş çekilmesi anlamına gelen özelleştirmelerin yargı kararlarıyla durdurlması engellenerek, özelleştirme süreci hızlandırılacak.

Torba Yasa’nın geçmesi halinde, arkasından, kıdem tazminatlarının kaldırılması, bölgesel asgari ücret ve özel istihdam büroları da gündeme gelecektir.

Bu noktada, işçiler ve emekçiler olarak, bu saldırı paketini durdurmak için harekete geçmeliyiz! Sendikalarımıza ve kitle örgütlerine basınç uygulayarak, saldırı paketini durduracak etkili, birleşik bir mücadele hattı oluşturulmasını sağlamalıyız. Eğer biz birleşirsek, “torba yasa” Meclis’ten geçemez!

Bildirinin basılı halini (pdf) indirmek için tıklayın.

Yorumlar kapalıdır.