Torba Yasa tasarısı Taksim’de protesto edildi

Sendikaların yetersiz katılım gösterdiği eylemde sendikacılar hemfikir: “Karşı çıkarsak yapamazlar”; peki ama, ne zaman?

İşçi ve emekçiler için çok yönlü bir saldırı paketi olan Torba Yasa tasarısı 26 Ocak itibariyle Meclis’te görüşülmeye başladı. Taşeronlaştırma ve esnekleştirmeye dayalı bir istihdam stratejisinin üzerine oturan değişiklikler içeren Torba Yasa aynı gün sendika ve meslek örgütleri ile siyasi kurumların katılımıyla Tünel’den Taksim’e meşaleli yürüyüş ile protesto edildi.

Tünel’de toplanan Türk-iş’e bağlı sendikalar (TES-İş İstanbul 3 Nolu Şube, Türk Metal Sendikası İstanbul Anadolu Yakası, Belediye-İş, Koop-İş Sendikası İstanbul Şubesi, Haber-İş İstanbul 1 Nolu Şube, Karayolları İşçileri-Yol-İş İstanbul 1 Nolu Şube, TÜMTİS ve Türkiye Denizciler Sendikası); az sayıda KESK üyesi ve çeşitli siyasi kurumlar (EMEP, İşçi Cephesi, BDSP, Mücadele Birliği…) Galatasaray Lisesi önünde toplanan Herkes İçin Sağlık ve Güvenli Gelecek Platformu bileşenlerinin de içinde olduğu diğer grupla birleşerek Taksim Meydanı’na yürüdü.

Direnişteki PTT işçilerinin, UPS işçilerinin, işten atılan Sabiha Gökçen işçilerinin ve özelleştirilmeye karşı mücadele veren İGDAŞ işçilerinin de yer aldığı kitle, “Haklarımızı Torbalatmayacağız” ve “Torba yasa işsizlik, güvencesizlik, kuralsız çalıştırma demektir-Sessiz Kalmayacağız -Güvenli Gelecek Birleşik Mücadeleyle Mümkündür!” ana pankartları ardında, “AKP Yasanı Al Başına Çal!”, “Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz!”, “Birleşe Birleşe Kazanacağız!”, “Genel Grev Genel Direniş!” sloganlarıyla ilerledi.

Meydandaki ilk konuşma Türk-İş İstanbul Birinci Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak, ikinsici ise DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Önder Atay tarafından yapıldı. İki konuşmada da sendikacılar Torba Yasa ile karşı karşıya olduğumuz saldırının boyutundan bahsederken, bu yasanın geçmesine izin vermeyeceklerini, karşı çıkarsak yasanın Meclis’ten geçemeyeceğini vurguladılar. DİSK’in neredeyse hiç katılım göstermediği, Türk-iş’in dağınık ve yetersiz katılım gösterdiği eylemde, bu sözler ister istemez, “peki, ne zaman karşı çıkacaksınız?” sorusunu beraberinde getiriyor.

Sendikacılar, uzun süredir gündemde olan Torba Yasa tasarısına karşı eyleme geçmekte oldukça gecikmeli davrandılar,
bugün de bunu telafi etmeye yönelik kapsamlı çalışmaların yapıldığı söylenemez.

İşçi ve emekçilerin haklarına yönelik ciddi saldırılar içeren, çalışma koşullarını patronlar lehine düzenleyen bu tasarı ancak “Herkes için iş ve iş güvencesi” talebiyle birleşik bir mücadele örülerek durdurulabilir. Göstermelik eylemlerin yerini artık sahicilere bırakması gerekiyor. “Eğer birleşirsek, yasa Meclis’ten geçemez!”

Yorumlar kapalıdır.