Bericap’ta mücadele sürüyor!

Plastik kapak üreticisi olan Bericap’ta direniş ilk günkü hızıyla devam ediyor ve bugün ise direnişin 50. günü. Fabrikadaki direniş, patronun işçilerden habersiz bir vardiya değişikliği yaparak işçilerin bir günlük izin günlerini gasp etmesi ve buna karşı 30 işçinin yeni vardiya sistemini protesto amacı ile işe gelmemeleri sonucu, 30 kişinin gruptan dört işçinin tazminatsız olarak işten çıkarılması ve 12 kişinin de yevmiyesinin kesilmesi ile başladı. Bugün benzer gerekçelerle işten atılan işçi sayısı altıya ulaşmış durumda.

Bericap’ın mücadele geçmişine bakacak olursak; Bericap bir yıldır Petrol-İş’te ile örgütlü bir fabrika, sendikalaşma süreci ise sancılı bir süreç olarak ve yine altı işçinin işten atılması ile gerçekleşmiş. O zamandan bu yana işveren fabrikada sendikasızlaştırma ve örgütsüzleştirme savaşı açmış durumda ve bütün uygulamalarıyla toplu iş sözleşmesini ihlal ediyor ve sendikanın düzenlemelerini sürekli olarak reddediyor. Altı işçiyi nedensiz gerekçelerle işten atmış olduğu gibi sendikalı işçilere de yıldırmak amacıyla geçersiz gerekçelerle ihtarlar veriyor. Bütün bu sendikasızlaştırma uygulamalarının sonucunda, bugün doksanın üzerinde işçi, işten atılan arkadaşlarıyla beraber Bericap’ta direniyor. İşveren ise direnişte olan işçilerin yerine yüz taşeron işçi almış, ve üretimi devam ettiriyor.

Bu hafta başında biz de İşçi Cephesi olarak, Bericap işçilerine bir dayanışma ziyareti düzenledik. Ziyaretimiz süresince, fabrika etrafında, “Zafer direnen emekçinin olacak”, “Yılgınlık yok,direniş var”, “Yan gelip yatmadık, Bericap’ı satmadık” sloganları eşliğinde bir protesto yürüyüşü gerçekleştirildi. Konuştuğumuz Bericap işçileri ise, sendika geldikten sonra işverenin işçileri yıldırmak adına çalışma koşullarını daha da zorlaştırdığını ve bu nedenle de keyfi bir kararla,işçilere haber vermeden vardiya saatini değiştirdiğini, işten çıkarılan arkadaşları işe alınmadan ve taşeron sistemi sona ermeden direnişi sonlandırmayacaklarını bildirdi.

İşveren ile görüşmeler halen devam ediyor. Polis ve patronun bütün baskılarına karşın direnişe bugün 50. gününde de hala devam eden Bericap işçilerinin sendikalaşma haklarının tanınmasını istiyor ve taşeronlaşmaya karşı mücadelelerini destekliyoruz. Bericap’ta sendikasızlaştırma ve taşeronlaşmaya hayır! Bericap işçileriyle beraber mücadeleyi yükseltelim!

Yorumlar kapalıdır.