2. İstanbul Su Forumu protesto edildi

3-5 Mayıs’ta İstanbul’da Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen 2. İstanbul Su Forumu’nda bir araya gelen su tekelleri, “Dereler Özgürdür Özdür Akacak”, “Sermaye Elini Doğamızdan Çek” sloganları ile protesto edildi. Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu çağrısı ile 3 Mayıs günü saat 10.00’da Beyoğlu Adliyesi önünde toplanarak birçok dilde “Su hayattır, Satılamaz” yazılı pankart arkasında Kongre Merkezine yürüyüş düzenlendi. Yapılan basın açıklaması ile doğa ve yaşam için vazgeçilmez bir unsur olan suyun ticari bir metaya dönüştürülmesini hedef alan kararların uygulanmasına izin vermeyeceğimiz vurgulandı. Aşağıda, eylemde okunan basın açıklamasını paylaşıyoruz.

ÜLKEMİZİN VE ORTADOĞU HALKLARININ SUYUNA DOKUNAMAYACAKSINIZ..! İZİN VERMEYECEĞİZ..!

Yaşamın en önemli kaynağı olan su kapitalizmin metalaştırmaya çalıştığı en önemli hedefi teşkil ediyor. Bunu ülkemizde yaşanılan HES gerçeğinde açıkça görebiliyoruz. 2009’da yapılan Dünya Su forumunun hemen ardından ortaya çıkan ve yapım aşamasına gelen HES’lerin sayısı bugün 2000 sayısını bulmuş durumda. Şuan lisanslanan sayı 4000 civarında ve hedeflerini ise 10000 adet olarak açıklamaktalar. Bunun anlamı ülkemizin her bölgesinde var alan ufak tefek derecikleri dahi HES adı altında boruların içine alıp suya erişimi tüm canlılar ve insanlar için kısıtlayarak, aynı petrolde olduğu gibi boru hatları ile tüm dünyada ve bölgemizde içme, kullanma ve özellikle Tarımsal sulamalarda suyun ticari meta ya dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

Emperyalizm, halklara karşı çok yönlü saldırısını; yaşamsal kaynaklarımıza, suyumuza, tekelleriyle, uluslar arası şirketleriyle sürdürüyor. İşgalleriyle dünya halklarını katleden emperyalist kapitalist sistem, gözünü şimdi de halkların en yaşamsal kaynağı olan suya dikmiş, bu konuda işbirlikçi AKP iktidarı gibi, dünyanın birçok ülkesinde işbirlikçi iktidarlar yoluyla, suyun ticarileştirilmesi çalışmasını hız kesmeden her geçen gün büyütüyor.

3-5 Mayıs 2011 tarihlerinde İstanbul’da, aynı 2009’da yapıldığı gibi bir 2.Uluslararası su forumu düzenleniyor. Düzenleyicileri Uluslar arası su forumu, DSİ, İBB, İSKİ ve 5.Dünya su forumu sekreteryasından oluşuyor. İstanbul Uluslararası Su Forumu’nun ana teması “Bölgesel Su Sorunları ve Çözüm Arayışlarına Bir İstanbul Bakışı” olarak belirlenmiş. 2009 da yapılan su forumunun da benzer bir bakışı vardı ve sonrasında hızla ortaya çıkan HES gerçeği ile yüz yüze kaldık. Şimdiki hedefleri Balkanlar, Gürcistan, Irak, Mısır ve Libya ya kadar uzanan coğrafyada suların ticarileştirilmesi hedeflenmektedir. Sermaye için sınırların ortadan kalktığı ve sömürünün azgınlaşarak sürdüğü bölgemizde, yapılmak istenenlerin sermayeye yeni bir alan yaratma çabaları olduğu bir gerçek. Mazlum Ortadoğu halklarına reva görülen açlık ve sefalete ek olarak, suyunun da tamamen elinden alınmak istendiği yeni bir süreç dayatılmak isteniyor.

Sermayenin her şeye muktedir olmadığını Türkiye halkı ve diğer çevre ülkelerinin halkları sermayeye ve payandalarına gösterecektir. Ezilen halkların, bugün için ellerindeki tek güç, örgütlenmek ve örgütlü mücadele etmektir. Sularımızı, yaşamımızı ve geleceğimizi kurtarmanın tek yolu da budur. Direnecek, mücadele edecek ve suyumuzu, geleceğimizi onların ellerine teslim etmeyeceğiz!

Başaramayacaksınız izin vermeyeceğiz.!

HES’ler, Nükleer santraller, Termik santraller, doğamızı ve yaşam alanlarımız yok eden yatırımlardır, izin vermeyeceğiz..!

Tarımsal sulamadaki özelleştirmelere izin vermeyeceğiz..!

Konturlu su sayacı ile suya erişimimizi kısıtlayan uygulamalara izin vermeyeceğiz!

Emperyalizm Ortadoğu’dan Defol!

Bizim için yaşanmaz hale getirdiğiniz ülkemizi sizin için barınamaz hale getireceğimizi söylüyor ve uyarıyoruz: TALAN POLİTİKALARINA SON VERİN..!

SUYUN TİCARİLEŞTİRİLMESİNE HAYIR PLATFORMU

Yorumlar kapalıdır.