ÇMO Öğrenci Kurultayı’nın ardından

Çevre Mühendisleri Odası 4. Öğrenci Kurultayı bu kez, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 23-24 Nisan tarihlerinde gerçekleşti.

İki yılda bir kez gerçekleşen ve Türkiye’deki tüm çevre mühendisliği öğrencilerinin katıldığı kurultaya bu yıl kırkın üzerinde okuldan, 450 öğrenci katıldı.

Arap devrimlerinin gündeme damgasını vurduğu ve seçimlerin yaklaştığı bir atmosfer altında, hemen 1 Mayıs’ın arifesinde gerçekleşen kurultayın temel konuları üç başlık altında toplandı: Çevre katliamları, mesleğe yapılan saldırılar ve eğitimdeki dönüşümler-eğitim sorunları.

Çevre sorunlarına ilişkin yapılan oturumda HES ve madencilik gibi çevre talanlarını bizzat yerinde inceleyen öğrenciler tarafından sunumları yapıldı. Nükleer, 3. Köprü ve enerji politikaları bu oturumun diğer konuları idi. Son olarak tüm dünyadaki çevre felaketlerini ele alan bir sunumun ardından, çevre felaketlerinin aslında politik olduğu vurgulandı.

Çevre mühendisliği mesleği ve bir bütün olarak mühendislik mesleğine yapılan saldırıların ise, yine hükümetler tarafından onaylanarak, şirketler lehine gerçekleştiğinin altı çizildi. Mesleki hakların savunusu için, TMMOB ve ÇMO örgütlülüğünün ne denli önemli bir kale olduğu vurgulandı. Ayrıca içerisinde bulunduğumuz dönemde şirketler lehine mesleğimize yöneltilen saldırıların bir göstergesi olarak, ayan beyan işçi sınıfına dahil olduğumuz da dile getirilen önemli görüşler arasında yer aldı.

Bologna süreci merkezli işlenen eğitimdeki dönüşümler ve Çevre Mühendisliği bölümünün müfredatının hemen her okulda çeşitlilik göstermesi sorunu ise, kurultayın en çok tartışılan konuları oldular. Şirketler ve üniversiteler arasındaki işbirliğinin, şirketlere ücretsiz işgücü sağlayıp, öğrencileri verimsiz bir eğitime terk ettiği ve de mezuniyet sonrası işsizliğe sebep olduğu vurgulandı. Buna karşılık ise, Emekçilerin Özgür Üniversitesi temel talebimiz olarak dile getirildi.

Pek çok eksikliğin yanı sıra, böyle bir kurultayın, hiç sponsor almaksızın, yalnızca öğrencilerin emeği ve ÇMO’nun mali desteği ile gerçekleştirilmiş olması dahi, hem bugün hem de gelecek açısından umut verici olmayı sürdürüyor.

ÇMO’nun öğrenci kurultayı, ayrıca en geniş bir öğrenci birliğinin oluşturulması için elimizde olumlu bir örnek ve bir mevzi olarak duruyor.

Yaşanabilir bir dünyaya kadar, hep ileri!

Yorumlar kapalıdır.